© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Fondsenwerving en Goede DoelenCorona-acties

In 2020 heeft Rotary Breda Mastbos tijdens Corona, in en rondom Breda, extra aandacht geschonken aan de eenzame ouderen, de daklozen en gezinnen die in armoede leven:

* 90 chocolade cadeau-dozen incl. kaart zijn met Pasen uitgedeeld aan de eenzame ouderen

* 50 rugzakjes inclusief kaartje, een thermoskan en waterfles voor daklozen

* 100 kerstpakketten voor gezinnen die in armoede leven.

Als "hart onder de riem" waren alle pakketten voorzien van een kaart met een persoonlijke boodschap. Deze acties zijn in samenwerking met Parochie Groot Breda en de stichting SMO Breda (Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.) tot stand gekomen.

1 / 3Harry’s Drivers Club

De Harry’s Drivers Club is ontstaan in het voorjaar van 2007 toen een van onze Rotaryleden ontdekte dat voor Harry het vervoer naar en van zijn werk onvoldoende werkte. Harry liep ruim 25 jaar geleden als gevolg van een auto-ongeluk een hoge dwarslaesie op waardoor hij na revalidatie in een rolstoel terecht kwam. Harry is voedingsmiddelen-technoloog en werkt bij SVZ.

In onze club werd gevraagd wie er mee wilde doen aan het beurtelings brengen en halen van Harry vanuit zijn woonplaats Teteringen naar zijn werk in Etten-Leur. Harry werkt 4 dagen per week en met 4 leden begonnen we vrijwillig aan deze leuke en nieuwe uitdaging. Harry heeft een aangepaste bus waarbij we met een hefplateau Harry op de bijrijdersplaats kunnen vastzetten.

Harry is een interessante vent en de gesprekken onderweg zijn meer dan bijzonder. Harry zegde ons toe dat de vergoeding die hij oorspronkelijk kreeg voor de chauffeursdiensten, zou overmaken naar onze Rotaryclub. De Harry Drivers doen dit werk belangeloos. Op de bankrekening van onze Rotaryclub ontstond na enkele jaren een mooi saldo waar we inmiddels al veel goede doelen voor hebben gevonden. Vaak in de sfeer van extra rolstoelen, driewielige fietsen en recent een bijdrage voor Revant in Breda.

Het bedrijf SVZ is inmiddels verhuisd van Etten-Leur naar Breda. Er zijn ook enkele vrienden uit Teteringen betrokken bij de rijderspool. Het rijden van Harry voelt voor de Harry Drivers als een groot voorrecht.  Door de jarenlange ritten is er een warme vriendschap ontstaan tussen de drivers en Harry en zijn vrouw Mary. Dat is Rotary pur sang.

1 / 5Jaarlijkse kerstpakkettenactie

Sinds een flink aantal jaren organiseren wij, Rotary Breda Mastbos, een kerstpakkettenactie samen met de Parochie van Breda. De missie van deze actie is om de minderbedeelde medemens een warme en mooie kerst te bezorgen.

In samenwerking met Sligro Breda bestellen we dan voor 100 dozen de ingrediënten voor (samengesteld in de kerstpakkettenshop van Sligro, een aanrader om mee te maken). Sligro bezorgt de ingrediënten en dozen bij de Pastorie in Prinsenbeek waarna we aan de slag gaan.

Het inpakken van de pakketten doen we als club gezamenlijk, wat altijd een heel gezellige ochtend is. De taken zijn verdeeld in aanpakkers, inpakkers, wegbrengers en opruimers. We hebben meegemaakt dat één van de leden piano speelde in de pauze, dat gaf een extra leuke, bijna uitgelaten sfeer! Gezien het enthousiasme en uitgelaten sfeer moet het inpakken enigszins op een streng gereguleerde manier verlopen, oftewel even serieus de 100 pakketten klaarmaken. Dit omdat elke doos het juiste aantal ingrediënten moet bevatten anders hebben we 100 dozen ingepakt en ingrediënten over. Dus “follow and listen to the leader” and GO GO GO.

Afgelopen Corona-kerst hebben we juist de kerstpakkettenactie extra aandacht gegeven, maar op een iets andere manier. We hebben de pakketten laten inpakken en hebben zelf (met een heel klein team) nog een kerstkaart (prachtig gemaakt door de dochter van een van onze leden) in elke doos gedaan. Minder gezellig, maar daardoor kon de actie gewoon doorgaan. Pakketten zijn weer gemaakt en naar de verschillende distributiepunten van de Parochie gebracht alwaar ze wederom uitgedeeld werden. Op deze manier hebben we in samenwerking met de Parochie wederom 100 gezinnen blij gemaakt en een Merry Christmas bezorgd!

1 / 17NatuurWijs

Stichting NatuurWijs zet zich in om kinderen in contact te brengen met de natuur waar ze deel van uitmaken. Dit doet zij in de overtuiging dat, als kinderen zich verbonden voelen met de natuur, ze zich zullen ontwikkelen tot wereldburgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun medemens en hun natuurlijke omgeving. Dit legt de basis voor een duurzame samenleving.

NatuurWijs biedt natuureducatie en natuurbeleving aan kinderen van 4–12 jaar. Er ligt een focus op kansarme kinderen. Om een NatuurWijs-buitendag mogelijk te maken voor deze kinderen sponsort Rotary Breda Mastbos de deelname van een schoolklas per jaar.

Rotary Breda Mastbos heeft in 2017 een event georganiseerd om meer NatuurWijs in het onderwijs te kunnen bieden op Bredase scholen. Met dit event hebben we gezamenlijk diverse scholen NatuurWijs kunnen aanbieden.

We hebben in Podium Bloos aan een paar honderd aanwezigen de film Down to Earth laten zien, gevolgd door een paneldiscussie met Prinses Irene, de regisseur Rolf Winters en Tom Pellis, toen directeur van de Nuts Basisschool Teteringen. We hebben geld opgehaald voor NatuurWijs natuureducatie voor de kinderen die in de minderbedeelde delen van Breda opgroeien.

1 / 4Rode Kruis gala (2011)

WAAR EEN "KLEINE" ROOTARY CLUB "GROOTS" IN KAN ZIJN

Door het netwerk van onze Rotaryleden waren we al enige tijd in contact met Rode Kruis afdeling Breda. Rode Kruis was op zoek naar een partner om fondsen te generen voor de vervanging van een van de hulpvoertuigen. Deze hulpvoertuigen worden met regelmaat ingezet bij allerlei soorten evenementen. Nadat deze wens in onze club werd gepresenteerd is het besluit genomen dat we voor het Rode Kruis Breda een event gingen organiseren wat de benodigde fondsen zou opleveren. Temeer ook omdat we vanuit onze Rotary visie heel erg konden aansluiten bij de missie van het Rode Kruis. Zij helpen kwetsbare mensen met bevorderen van zelfredzaamheid, zodat zij zich sterker en veiliger voelen. En ze willen respect en hulpbereidheid bevorderen zodat in tijden van nood niemand er alleen voor staat.

Bij de organisatie van dit event waren we als Rotary-club erg betrokken. Elk lid en iedere commissie van onze Rotaryclub werd bij de organisatie van dit grote gala event betrokken. Het was spannend en fascinerend om te zien hoe onze club met deze uitdaging omging. Saamhorigheid, vriendschap, organisatietalent en creativiteit, waren en zijn typerend voor onze club. Dit droeg er mede toe bij dat we met het organiseren van dit gala een fantastisch resultaat hebben behaald.

In een feestelijke stemming, waar heel veel energie, denkwerk, en organisatie aan vooraf is gegaan werd op een wervelende galadiner avond met ondersteuning van dans en muziek, een cheque overhandigd aan het Rode Kruis Breda. Het oude hulpvoertuig kon hiermee vervangen worden door een spiksplinternieuw Rode Kruis hulpvoertuig, aangepast aan de tijd en voorzien van de meest recente apparatuur. Onze missie was geslaagd!

 Waar een “kleine” Rotary-club “groots” in kan zijn. Service above self.

1 / 7Santa run Breda

De Santa run is een landelijke kerst (hard)loopwedstijd in een kerstmannenpak. De missie van de Santa run is om geld in te zamelen voor een lokaal goed doel. Sinds enkele jaren organiseren wij, Rotary Breda Mastbos, samen met de drie andere Rotary-clubs in Breda de Santa run om geld in te zamelen voor een goed doel waarbij elk jaar weer een nieuw goed doel gekozen wordt. Na maanden van voorbereiding, die start kort voor de zomer, is er de laatste zondag voor kerst de Santa run. Door het kopen van een Santarun-pak steunt men het goede doel.

De start- & finishlocatie kan van jaar tot jaar verschillen, maar in 2018 en 2019 was het start- en eindpunt in het Ginneken. De route liep langs de Mark en door het Mastbos. Vol enthousiasme staan alle “Santa’s” aan het startpunt om vervolgens met honderden tegelijk te gaan (hard)lopen. Jong en oud lopen, wandelen of rennen om aan de finish de welverdiende Santa run medaille op te halen. Een mooi spektakel om het te mogen organiseren en te beleven! 

Maar nog mooier is het uitdelen van de cheque aan de vertegenwoordiger van het goede doel. De glimlach die hiermee gepaard gaat, dat is waar Rotary-leden het voor doen!

1 / 8

 


Waterprojecten

RBM ondersteunt een waterproject in India waarbij een toiletgebouw wordt gerealiseerd in Vegiwada in de provincieTamil Nada, door Thomas Bouwprojecten.

We werken ook mee aan het SIMAVI project Wandelen voor Water, met daaraan verbonden, het geven van gastlessen over water op basisscholen in de regio Breda.

De opleiding watermanagement IHE aan de TU in Delft, een project van Rotary International, wordt mede mogelijk gemaakt.

1 / 4Zwerfvuil

STADSJUTTERS BREDA KOMEN OP VOOR ZWERFVUIL

In september 2020 hebben we als Community Service besloten zwerfvuil op de agenda te zetten. Iedereen kent dat wel, werkelijk overal waar je loopt ligt zwerfvuil. We wilden ergens in het late najaar een zwerfvuilactie houden met onze leden. Helaas heeft de Corona-crisis de actie wat verlaat, maar zaterdag 5 juni 2021 was het dan zover! We zijn met een groep leden en aanhang in Elektron bijeengekomen en hebben de handen uit de mouwen gestoken.

Je kan trouwens zwerfvuil mee helpen monitoren met de litterati-app, waarmee je zwerfvuil documenteert. Daardoor kan er wellicht een gerichte actie worden bedacht tegen de bron van een deel van het zwerfvuil! https://stadsjuttersbreda.nl/nieuws/ We werden geactiveerd door Ron Bekker van Runnerscafe https://www.runnerscafe.nl/stadsjutten die de benodigde raapspullen meenam.

Behalve dat we Breda een stukje schoner hebben gemaakt (zie de buit), was het ook een verademing om elkaar te zien en gewoon lekker te kunnen kletsen met elkaar en te lachten en koffie te drinken! Wij vonden het een super actie die wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar is.

1 / 5