© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Commissies

                   Community Service richt zich op het goededoelen-aspect van Rotary, het zich op een kleinschalige manier vrijblijvend inzetten voor anderen in de directe (lokale) omgeving. Verzoeken van derden om een geldelijke ondersteuning dan wel medewerking bij het inzamelen van gelden voor een goed doel worden beperkt gehonoreerd. De uitgangspunten die hiervoor gelden zijn:

* De activiteit is gericht op Bredase inwoners, instanties etc.

* De activiteit dient een groep en niet een individu

* De bescheiden financiële bijdrage, die wij leveren, moet de activiteit mogelijk maken

* De activiteit wordt door voornamelijk vrijwilligers uitgevoerd

* De activiteit kent een breed maatschappelijk draagvlak.

 

De volgende activiteiten worden (jaarlijks) georganiseerd:

 

Golftoernooi

Het golftoernooi dat inmiddels een jaarlijks terugkerende activiteit is, wordt ook in het nieuw clubjaar wederom georganiseerd. De opbrengst komt ten goede aan Tools to Work.

 

De Wensboom in woonzorgcomplex Elisabeth (2014-2015)

Verwenzorgactiviteiten voor ouderen verblijvend in woon-zorgcomplex Elisabeth, locatie Leuvenaarstraat en ouderen wonend in de wijk waar het woonzorgcomplex staat, de wijk Schorsmolen te Breda. Deze activiteiten komen voort uit de geselecteerde wensen uit de Wensboom bij Elisabeth. Met Elisabeth hebben wij de wensen geïnventariseerd en geselecteerd wat voor ons interessant was om mee op te pakken. Wensen bijvoorbeeld die direct betrekking hebben op zaken in Elisabeth zelf worden door het management zelf opgepakt. De wensboom was een groot succes en gaf het management een goede indruk van de behoefte van de bewoners. Diverse wensen zijn dan ook in vervulling gegaan. Blije gezichten en tevreden ouderen waren het resultaat.

 

Jaarlijkse tulpen actie tegen polio (www.endpollionowtulp.nl)

Met deze grootse campagne gaat Rotary wereldwijd de strijd aan tegen polio, Tot op de dag van vandaag is de wereld nog steeds niet poliovrij. Zolang er nog maar één geval van polio blijft bestaan, zijn kinderen niet veilig voor deze dodelijke ziekte. Met een simpele verkoop van een Hollands product, de tulp, halen Rotary-clubs binnen Nederland jaarlijks een fors bedrag op. Wereldwijd wordt binnen Rotary aandacht besteed aan “End polio now”.

Bill Gates heeft op 6 juni 2017 aangekondigd dat zijn Foundation gedurende de komende drie jaar de bijdragen van Rotarians zal verdubbelen. Sinds het begin van de strijd tegen polio is het aantal nieuwe gevallen met 99,9% verminderd en zijn meer dan 2,5 miljard kinderen gevaccineerd! Nu zijn er jaarlijks minder nieuwe gevallen dan ooit, maar we stoppen niet tot dat aantal NUL is. Indien polio niet wordt uitgeroeid lopen opnieuw honderdduizenden kinderen het risico op verlamming. De kosten van de wereldwijde gezondheidszorg zouden enorm stijgen en de kwaliteit van leven van de kinderen zou drastisch dalen. Doe met ons mee in de strijd tegen polio, help levens te redden en biedt kinderen een mooie toekomst.

1 / 8

 


Rotary is een wereldorganisatie. Er zijn wereldwijd 33.000 clubs in meer dan 200 landen met 1,2 miljoen leden die vrijwillig hun tijd en talenten geven om de maatschappij waarin zij leven te dienen. Clubs onderhouden contacten met clubs in andere landen. RC Breda Mastbos heeft een vaste relatie met een club in België (Antwerpen Oost) en in Duitsland (Neuss). Leden van een Rotary-club kunnen elke club in de wereld bezoeken en zijn daar welkom.

Ook worden humanitaire projecten uitgevoerd met clubs in (ontwikkelings)landen.In het verleden hebben we projecten uitgevoerd in Kenya (naaimachines voor vrouwen) en Suriname (toiletten en schoon drinkwater voor kinderen van Native Americans). Ook hebben we bijgedragen aan het sterproject van Rotary: Polio de wereld uit, wat nu vrijwel is gelukt. Momenteel wordt bijgedragen aan een scholenproject in India.

Elk jaar is er een wereldconferentie, met tienduizenden deelnemers uit de hele wereld. Leden van onze club hebben enkele jaren geleden deelgenomen aan de Convention in Montreal in Canada. De Rotary-organisatie biedt eindeloos veel mogelijkheden voor internationale contacten. Zo zijn er fellowship organisaties voor: golfers, zeilers, fotografen, sportvliegers en caravanners/kampeerders, etc. Rotary is een poort naar de wijde wereld!

1 / 3New Generations service erkent hoe belangrijk het is om jongeren en jonge professionals te ondersteunen in hun ontwikkeling door middel van programma’s zoals Rotaract, Interact, Rotary Youth Leadership Awards (RYLA), en Rotary Youth Exchange.  

Rotary biedt verschillende mogelijkheden voor korte of langere uitwisselingen. Wij hebben de Family2Family voor jongeren van 15 tot en met 19 jaar. Twee gezinnen wisselen leeftijdgenoten uit die in beide landen elk 3 weken bij de familie verblijft.

Dan heb je ook nog het Summercamp. Deze kampen zijn bedoeld voor kinderen van Rotarians en niet Rotarians van 15 tot 21 jaar uit verschillende landen. De jongeren volgen tijdens het Summercamp informatieve – sportieve en toeristische programma en logeren in gastgezinnen.

Roteract is een “Rotary club” voor jongeren tussen de 21 en 30 jaar. Jongeren die zich inzetten voor en bezighouden met goede doelen. Roteract is “de voorbereiding” op de Rotary Club waar men na het 30e levensjaar kan instromen.

RYLA staat voor Rotary Youth Leadership Awards. Dit is een weekend georganiseerd door Rotary Nederland voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. In dit weekend ervaren de jongeren door middel van voorbereiding van een case, wat leiderschap is, hoe je hiermee om kunt gaan etc.. Door middel rollenspellen leer je samenwerken en communicatie mogelijkheden. Na de voorbereidingen gaan zij aan de slag. Ieder op haar of zijn manier zal zich moeten presteren. Tijdens dit weekend krijgen de jongeren feed-back van ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven.


 

Deze commissie richt zich op het werven van nieuwe leden. Zij zorgen ervoor dat de nieuwe leden een warm welkom krijgen en de juiste informatie ontvangen. Als nieuw lid krijg je binnen de club ook een “buddy” toegewezen. Hij of zij neemt het nieuwe lid het 1e jaar mee in het wel en wee van de club.Waar veel andere commissies zich inspannen voor doelen buiten de club, probeert de ontspanningscommissie juist de eigen leden tijdens het jaar te bedienen met verrassende initiatieven. We zetten de leden van onze club regelmatig een aansprekend programma voor, zodat we elkaar ook op een andere wijze leren kennen. Zoals een familiedag of een dagje naar Den Haag of weekendje Amsterdam. Verder is het verzorgen van de jaarlijkse bestuurswisseling een vast agendapunt.

1 / 11Via Rotary Breda Mastbos kom je meer te weten over relevante onderwerpen. De programmacommissie zorgt ervoor dat deskundige en enthousiaste sprekers een lezing geven tijdens onze clubbijeenkomsten. Meestal sluiten de onderwerpen aan op het jaarthema en er wordt ook ingegaan op actuele thema’s. Verder worden er bedrijfsbezoeken georganiseerd waarbij de ondernemer een kijkje in de keuken van zijn of haar onderneming geeft. De presentaties worden goed gewaardeerd door onze leden en dragen bij aan het verbreden en verdiepen van je kennis.

1 / 5De PR-commissie is “de motor” achter alle publiciteit die wij als Rotary club naar buiten willen brengen. Deze commissie zorgt ervoor dat het imago op een positieve manier wordt uitgedragen en alle activiteiten bekend worden gemaakt, en dat er aandacht wordt besteed aan de goede doelen en fondsenwerving waar Rotary Breda Mastbos aan verbonden is. Ook laat zij zien welke sfeer er binnen de club heerst. Daarbij motiveren we intern alle commissies om ons te voorzien van input door hun deelgenoot te maken van het PR-proces. Kortom de PR-commissie is de “communicatie-motor” van de club en beheert en verzorgt de website.Vocational Service is een interessante commissie van Rotary waar het vooral draait om het onderling uitwisselen van alle ervaringen rondom beroepen. Dit wordt ingevuld door het organiseren van beroepspraatjes en het geven van levensberichten door de eigen leden en het organiseren van bedrijfsbezoeken en stageplaatsen.

De basis van Rotary werd gelegd in 1905 door Paul Harris in Chicago. Hij nodigde wekelijks vrienden uit om met elkaar de beslommeringen van de week te bespreken. Hoewel er in meer dan 100 jaar veel is veranderd blijken erg veel vragen uit die tijd nog steeds actueel. De groep vrienden ontwikkelde ook een basiscode over eerlijke en verantwoorde beroepsuitoefening.

De discussies in onze club gaan over de toekomst van werken, de toenemende invloed van automatisering en robotisering. Zelfscanners, zelfrijdende taxi’s en internetbankieren maken veel beroepen overbodig. De dilemma’s bij beroepen in de medische of juridische sector zijn interessant. Aan elk nieuw lid wordt gevraagd een beroepspraatje te houden waarin hij of zij ingaat op de lastige keuzes die werden gemaakt. We horen graag het succesverhaal, maar ook de tegenvallers. Het levensbericht gaat over het persoonlijke verhaal van de leden. Je familie, de omgeving waarin je opgroeide en de keuzes die je maakte voor studie en toekomst. Het geven van een levensbericht kan alleen in een vertrouwde omgeving. Die is er ook in onze club.

De Coronapandemie gaf het afgelopen jaar allerlei beperkingen. Daardoor konden er geen bedrijfsbezoeken plaatsvinden. Voor het nieuwe Rotaryjaar staan ze hoog op de agenda.RC Breda Mastbos heeft een watercommissie met als doelstelling aandacht voor de beschikbaarheid van water, sanitatie en hygiëne.

De call to action vanuit Rotary international hebben we uiteraard meteen ter harte genomen en het advies klein beginnen omgezet in de volgende acties:

* Voordat Corona ons beperkte in onze samenkomsten hebben we ons gecommitteerd aan drinken van water aan tafel van de Stichting Water for Life tijdens onze club bijeenkomsten

* Ondersteunen van een waterproject in India waarbij een toiletgebouw wordt gerealiseerd in Vegiwada in de provincieTamil Nada, door Thomas Bouwprojecten

* Meewerken aan het SIMAVI project Wandelen voor Water, met daaraan verbonden, het geven van gastlessen over water op basisscholen in de regio Breda

* De opleiding watermanagement IHE aan de TU in Delft, een project van Rotary International, wordt mede mogelijk gemaakt.


Samenwerken met de West-Brabantse Rotary Watercommissie                               .

Voor het commissie jaar 2021-2022 heeft de water-cie haar ambitie uitgesproken om de samenwerking met de andere Rotary-clubs in Breda (De Brabantse Rotary Water-cie) op te zoeken en daarmee een groter bereik te kunnen vormen met betrekking tot waterprojecten.

Zo kunnen we gezamenlijk de IHE studenten uit Delft volgen die na hun master-opleiding teruggaan naar hun eigen land om vanuit hun vakgebied een bijdrage te leveren.

Als we een driehoek kunnen maken met deze studenten, de Rotary-clubs in hun land en onze gezamenlijke initiatieven, leveren we een constructieve bijdrage aan de ambitie:

In 2030 voor iedereen toegang tot veilig drinkWater, Adequate Sanitatie en Hygiëne. 

1 / 4