© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jeugdprogramma

Jeugduitwisseling

U vindt hier informatie van de 3 jeugduitwisselingsprogramma’s van Rotary Nederland. Voor meer informatie: neem contact op met de jeugdcommissie.

Doel van Jeugduitwisseling

Het doel van de Internationale Jeugduitwisseling van Rotary is de bevordering van wederzijds begrip en vriendschap tussen jongeren uit verschillende landen.

Maar ook (en in het bijzonder bij jaar-uitwisseling) om door contact tussen sponsorclub en ontvangende club een wereldwijd netwerk van vriendschap op te bouwen waaruit mogelijk gezamenlijke service acties kunnen ontstaan.

Summertours & Camps

Uitwisseling tussen families

Jaaruitwisseling

Groepsfoto deelnemers uit 14 landen aan Summercamp Rotaryclub Cuijk 2002

Summertours & Camps


Wat het inhoudt

Alle Europese landen, en ook Israël en Turkije, organiseren in de periode van juni t/m september Zomer Tours en speciale kampen, zoals zeil-, ski- en sportkampen, alsmede handicamps. De leeftijd van de buitenlandse deelnemers varieert van 16 - 18 jaar. Deelname is mogelijk voor kinderen van Rotarians en van niet-Rotarians. Er worden groepen van 10 à 20 deelnemers gevormd met een zo groot mogelijke spreiding van nationaliteiten. Deze groepen zijn te gast bij Rotaryclubs die een informatief, toeristisch of sportief programma organiseren.

De belangstelling is doorgaans groter dan het aantal beschikbare plaatsen, stuur daarom z.s.m. de aanmeldingen in.

Procedure

Door de buitenlandse organisator worden uitnodigingen aan de MDJC gestuurd voor een jongen of meisje van een bepaalde leeftijd èn in een speciale periode.

Aanmelding is mogelijk d.m.v. een formulier dat de CJC van de sponsor-club van deze site kan ophalen. Hierop moet duidelijk worden aangegeven:

- de periode waarin men beschikbaar is

- de landen waarnaar de voorkeur uitgaat (als er geen specifieke voorkeur is en men naar elk Europees land wil, kan dit vermeld worden).

De coördinator koppelt de aanmeldingen aan de uitnodigingen en stuurt de deelnemers bericht.

Inlichtingen over het actuele aanbod van Camps in de deelnemende landen is te krijgen bij de coördinator.

Dringend verzoek: gelieve bij aanmelding op te geven of men zich ook heeft aangemeld voor andere reizen of kampen.

Kosten

Kosten voor aanmelding.

Naast het inschrijfgeld moet men rekening houden met de volgende kosten:

- Reiskosten naar de plaats waar het kamp wordt gehouden.

- Zakgeld ter plaatse

Uitwisseling tussen families


Familie naar familie-uitwisseling

Dit programma biedt de mogelijkheid aan gemotiveerde jongeren tussen 16 jaar en 19 jaar 3 à 4 weken in een gezin in de USA, Canada, Mexico en Japan of 6 à 7 weken in Argentinië, Brazilië, Ecuador of Zuid Afrika door te brengen. Lees reacties van deelnemers

Procedure

Je bent te gast in gezinnen van leden van de plaatselijke Rotaryclubs of bij gezinnen die de plaatselijke Rotaryclubs daarvoor geschikt achten. Een dochter of zoon van dat gezin heeft zich ook voor het programma aangemeld en zal bij jou familie te gast zijn (“wederkerigheid op gezinsniveau”).

De coördinator zal tussen deze twee deelnemers een “match” tot stand brengen.

Plaatsing gebeurt in volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier bij de coördinator. Het aanmeldingsformulier wordt ingevuld samen met de Club Jeugd Commissaris van de plaatselijke Rotary club. Na enige tijd ontvang je via de Club Jeugd Commissaris bericht dat je het “application form” kan invullen. Dit wordt je toegezonden of je kan het op deze site ophalen.

Op de voorlichtingsdag in september (zie Agenda) kan je nadere informatie over dit programma krijgen. Voor aanmeldingsperiode zie hieronder.

Uitwisseling met USA, Canada, Mexico en Japan:

De uitwisseling vindt over en weer plaats in de zomervakantie (eind juni – augustus).

De ontvangst van jouw “match” in Nederland en jouw verblijf in het buitenland is o.a. afhankelijk van jullie vakantieperiodes maar vindt steeds aansluitend plaats in de voorafgaande of daaropvolgende 3 à 4 weken.

Aanmelden: kan gebeuren tussen 1 september 2003 en 31 januari 2004 door het invullen van het aanmeldingsformulier.

Uitwisseling met Argentinië, Brazilië, Ecuador of Zuid Afrika:

 

 

Bij deze uitwisseling ga jij in jouw zomervakantie (eind juni – augustus) 6 à 7 weken naar het gezin van jouw “match”. De ontvangst in Nederland vindt in december/januari plaats want dan heeft jouw “match” zomervakantie. Deze ontvangst in Nederland kan zowel voor- als na jouw verblijf in het buitenland plaats vinden.

Aanmelden: kan gebeuren tussen 1 september 2003 en 31 januari 2004 door het invullen van het aanmeldingsformulier.

Wat het kost

De kosten voor deelname aan het Family to Family programma zijn:

€75 inschrijfgeld, daarnaast je zakgeld- en je vliegticket. Het vliegticket wordt door de coördinator geboekt.

Foto van Gijs die in Zuid Afrika op safari ging tijdens een korte uitwisseling.

Sponsorclub

Bij deelname treedt de plaatselijke Rotaryclub als “sponsorclub” op. Dwz dat je van die club een aantal vaantjes meekrijgt en dat jouw “match” een keer in die club wordt ontvangen om een verhaal te houden, net zoals jij in het buitenland verwacht wordt een keer een verhaaltje te houden voor de plaatselijke Rotary club.

Begeleiding

De begeleiding naar en in USA en Canada en Zuidelijk halfrond en Japan.

Uitwisseling

 

Voor wie

Dit programma van Rotary International is bestemd voor scholieren uit het Voortgezet Onderwijs.

Het is de bedoeling dat je in het buitenland een jaar High School volgt. Omgekeerd komen buitenlandse scholieren hier om gedurende een jaar samen met leeftijdgenoten naar school te gaan.

Zit je op VWO, HAVO of VMBO dan kan je na selectie voor deze uitwisseling in aanmerking komen. Je hebt wel een Rotaryclub nodig die je wil voordragen, een zgn Sponsorclub. Een diploma is geen vereiste om je op te geven; je kan ook je schoolprogramma onderbreken. In het buitenland worden namelijk vaak strenge leeftijdsgrenzen gesteld om tot een school te worden toegelaten.

Leeftijd

Voor de uitzending in 2005 gelden de volgende indicatieve leeftijdsgrenzen:

 

 

Nieuw Zeeland*):

geboren na 01 - 03 - 1989

Australië*):

geboren na 01 - 09 - 1988

Zuid Afrika*):

geboren na 01 - 06 - 1988

Overige landen

geboren na 01 - 04 - 1987

Als je ouder bent zijn de mogelijkheden kleiner; je kunt het echter altijd vragen (contact)

*) De leeftijdsgrens geldt voor overheidsscholen, soms is er enige rek mogelijk.

Meer lezen?

Ga naar Lees mij en Informatie voor Kandidaten of lees Verhalen/Stories of lees eerst hieronder verder.

De Uitwisseling

In juli/augustus 2002 zijn ruim 60 Nederlandse scholieren voor een jaar met de volgende landen uitgewisseld: USA/Canada, Argentinië, Brazilië, Mexico, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika, Japan, Peru , Thailand, Indonesië, India, Taiwan, Filippijnen en Finland. In 2005 zal ook worden uitgewisseld met Zwitserland, Ecuador en Chili.

De uitwisseling vindt plaats op basis van wederkerigheid, d.w.z.: voor elke uitgezonden scholier moet een Rotaryclub in Nederland een buitenlandse jongere een jaar ontvangen. In Nederland wordt deze wederkerigheid zo veel mogelijk gehanteerd op regio-niveau. Dus elke regio die een scholier uitzendt, moet ook een buitenlandse gast een jaar ontvangen in een Gastclub. De bereidheid om even zoveel gasten te ontvangen als men aanmeldt moet tegelijkertijd met de opgave van de kandidaten worden opgestuurd. Meer informatie over Gastclub.

Wat kost het

Er moet gerekend worden op ca € 5000 (2002):

 

 

 

 

Aanmelding selectie

 

Deelname Oriëntatieweekend

 

Inschrijving deelname (incl. € 40.-lidmaatschap ROTEX voor 2 jaar)

 

Blazer

 

 

 

Overige kosten

 

Verzekering (*)

 

Reiskosten (afhankelijk van de bestemming)

 

Zakgeld (**)

 

Rondreis in het gastland (***)

 

(*) Verzekering wordt meestal in Nederland via Rotary Nederland bij ELVIA ondergebracht. In sommige districten in het buitenland wordt alleen de eigen verzekering van dat land geaccepteerd!

(**) De scholieren ontvangen van de gastclub zakgeld; het equivalent van ca.€ 80 per maand. Het hier genoemde bedrag is een schatting van het aanvullende bedrag.

(***) Meestal zijn er in het uitwisselingsjaar een of meer reizen georganiseerd door het ontvangend District. De deelname hieraan is vrijwillig. De kosten hiervan zijn verschillend.

Met de nederlandse vlag in Brazilië: Paul van den Berg van Rotaryclub Cuijk