Summercamp 2014

Summercamp 2014

Op 10 jan 2014 werd een kartavond voor de jeugd georganiseerd. Die avond werden de plannen

gesmeed voor het Summercamp 2014. Uit zo'n 15 landen zullen een 15-tal jeugdigen van16-17jaar

ontvangen worden. Gezamenlijk met 'onze' jeugd zullenze een 'wereldcamp' beleven.

De jeugd gaat daartoe het een en ander organiseren. Succes jongens en meisjes!