GESP Gennep toelichting project Veeteelt in NIcaragua

LOGOgesp groot.jpg

De Stichting GESP in Gennep vraagt aan de Rotary Club Cuijk om facilitering van een project gericht op armoedebestrijding in de gemeente San Pedro de Lovago in Nicaragua. Bij faciliteren denken wij aan het beschikbaar stellen van kennis, kunde en vaardigheden door uw leden en aan het bijdragen in de financiering.

·

Beroepsonderwijs: Technische Veeteelt Opleidingen in San Pedro de Lovago.

-Project gaat nu het 2e jaar

Gericht op het beroepsonderwijs aan de allerarmsten/kleine boeren in de Comarca’s.

Veeteelt en landbouw.

Samenwerking tussen San Pedro en El Mananlial en uitgevoerd door INRUT (instituto Rural Tropico)

-Mee helpen bij het ontwikkelen van een curriculum.

Agro-bussiness

Kwaliteitsverbetering zaad

Duurzaam

- Bouw van een schooltje voor beroepsonderwijs, centraal in de comarca’s

·

Expertise op het gebied van landbouw en veeteelt

Wij denken hierbij aan versterking van de gehele keten : huisvesting, inrichting boerderij, verkaveling, inseminatie, veeverbetering, veeregistratie en kwaliteitsverhoging van het grasland beheer en de groenvoorziening, melkwinning, maken van melkproducten, marketing en afzet…..

·

Bouw van een schooltje voor beroepsonderwijs.

·

Het is verstandig om hierbij de regio rondom San Pedro te betrekken en ook aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen.