© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Annual Fund

Het Annual Programs Fund heeft als doel de programma’s van The Rotary Foundation financieel mogelijk te maken. Het is een ‘doorstroomfonds’ omdat er géén vermogensopbouw plaats vindt, alle donaties worden besteed aan de verschillende projecten. Drie jaar vóór het project uitgevoerd wordt is bekend hoeveel geld er tenminste beschikbaar is voor de diverse programma’s. Dit maakt de planning van projecten en de allocatie van gelden tot op het laagste (club)niveau al in een vroeg stadium mogelijk. De beleggingsopbrengsten in die drie jaar wordt o.a. aangewend om de onkosten die TRF zelf maakt te bestrijden.