© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2000 Roemenië en Gala avond

2000 Roemenië en Gala avond

Inleiding

In 2000 is door de Rotary Club Diemen middels een loterij en een veiling geld bijeen gebracht om de inrichting van twee appartementen voor wezen te financieren. Ten behoeve van de financiering is door Stichting Bilance en door Stichting Inter Adam een belangrijke financiële bijdrage geleverd.

De organisatie die het lokaal in Roemenië ten uitvoer heeft gebracht is Asociatia De Caritate “Prietenia”. Dit is een stichting die mede is opgericht door de Diemense stichting Diemenaren helpen Roemenië.

Verantwoording

In totaal is f 20.000 besteed voor de inrichting van de twee appartementen. De appartementen waren reeds in een eerder stadium aangeschaft met middelen van de Stichting Diemenaren helpen Roemenië. Een appartement biedt onderdak aan tien jongeren met begeleiding. Deze jongeren komen vanuit het weeshuis en stromen op deze wijze door.

Alle goederen die zijn aangeschaft en werkzaamheden die zijn uitbesteed, zijn lokaal in Roemenië ingekocht. Het Bestuur van Stichting Diemenaren helpen Roemenië heeft direct toegezien op de bestedingen. Zij hebben over het project en de besteding van middelen verantwoording afgelegd middels een presentatie bij de Rotary Club Diemen op 20 maart 2001.

De financiering van f 20.000 is als volgt tot stand gekomen:
- Opbrengst loterij en veiling Rotary Diemen f 5.000
- Bijdrage Rotary Inter Adam f 5.000
- Bijdrage Stichting Bilance f 10.000
Totaal f 20.000

Dit bedrag is in dollars ($ 8.243) overgemaakt door Stichting Bilance aan de Roemeense stichting Asociatia De Caritate “Prietenia”. Omgerekend naar de Roemeense valuta is dit circa Lei 220 miljoen na aftrek van bankkosten. Dit bedrag (in $) is als volgt besteed:
- Werkzaamheden aan appartement $ 4.743
- Aanschaf van inventaris $ 3.500
Totaal $ 8.243

Diemen, 17 juni 2001

Enkele Foto’s:

C:\Users\Ron Westdijk\Documents\Rotary\Website\Oude Website\rotarydiemen.nl\httpdocs\images_roemenie\01.jpg

C:\Users\Ron Westdijk\Documents\Rotary\Website\Oude Website\rotarydiemen.nl\httpdocs\images_roemenie\02.jpg

C:\Users\Ron Westdijk\Documents\Rotary\Website\Oude Website\rotarydiemen.nl\httpdocs\images_roemenie\03.jpg

C:\Users\Ron Westdijk\Documents\Rotary\Website\Oude Website\rotarydiemen.nl\httpdocs\images_roemenie\04.jpg

C:\Users\Ron Westdijk\Documents\Rotary\Website\Oude Website\rotarydiemen.nl\httpdocs\images_roemenie\05.jpg

C:\Users\Ron Westdijk\Documents\Rotary\Website\Oude Website\rotarydiemen.nl\httpdocs\images_roemenie\06.jpg

C:\Users\Ron Westdijk\Documents\Rotary\Website\Oude Website\rotarydiemen.nl\httpdocs\images_roemenie\07.jpg

C:\Users\Ron Westdijk\Documents\Rotary\Website\Oude Website\rotarydiemen.nl\httpdocs\images_roemenie\08.jpg