© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2005 Banken voor Diemen

2004 Banken voor Diemen

Hoe kom je aan een project.

Vaak is het geheel toevallig.
Maar ja, bestaat toeval?

In onze club hadden we het er wel eens over gehad om iets te doen voor de “ouderen “ in Diemen. Tenslotte moeten wij, oudere rotarians, ook onze toekomst wat zeker stellen. En vorige projecten gingen vaak over kinderen, jongeren, in binnen- en buitenland.

Omdat Renske de Hon, de vrouw van Bob , onze oud-burgemeester en inmiddels oud-lid, nogal wat deed op bestuurlijk niveau in het ouderenwerk, heeft Geert eens contact met haar opgenomen.

Zij bracht hem in contact met Rosalie Herder, oud-wethouder van de gemeente Diemen, die op ouderengebied nog een onvervulde wens had (de gemeente had weer eens te weinig geld).

Haar wens was om door de gehele gemeente heen, plaatsen te creëren , waar iemand af en toe zijn/haar benen kon strekken en kon uitrusten van de vermoeienissen, opgedaan bij het wandelen door Diemen en omgeving.

En zo ontstond het idee van het BANKENPROJECT

Zoals wel vaker in onze club, waren er enkele enthousiastelingen, die hierbij het voortouw namen.

Dick en Geert hebben eerst contact opgenomen over hun idee met de genoemde wethouder, enige ambtenaren van de gemeente en vertegenwoordigers van de ouderenbonden in Diemen

Al gauw ontstond het idee om op strategische plekken in Diemen, aangewezen door de ouderenbonden, banken (uiteraard vandaalbestendig) te plaatsen.

Het idee viel goed binnen de club. Maar daarmee ben je er uiteraard niet. Dan volgen nog vele weken van besluitvorming binnen de club (dat heet democratie) voorbereiding en uitwerking.

Besloten werd om de gelden, die gemoeid zouden zijn met de realisatie van het plan, te genereren via een (bedel)brief aan bedrijven uit Diemen. Paul speelde daarbij een grote rol (hij dacht uiteraard eerst dat het over DE BANK ging, maar dat hebben we snel kunnen rechtzetten). Het aantrekkelijke voor de bedrijven was dan, dat zij als donateur, een bank konden “kopen “, d.w.z.: voor hun bijdrage konden ze op een bank hun naam, via een plaatje, laten graveren (mooi klusje voor Dick). Dus een permanente reclame voor een bedrijf

We hadden, naar ik me kan herinneren, ongeveer 2.500 euro nodig. En dat haalden we gemakkelijk, want het idee sloeg goed aan.

En zo ontstonden gaandeweg de markante banken door heel Diemen.

Het project werd op een heel bijzondere manier afgesloten.

Tijdens het Diemer Festijn werd op de ouderendag, in het bijzijn van een paar honderd belangstellenden, de opbrengst overhandigd door onze voorzitter Thomas Hoffmann aan de wethouder, mevrouw Herder. Daarbij werd, als symbool van de actie, een van de banken onthuld, door mevrouw Herder, en werden een oudere dame (de moeder van Dick ) en een piepklein meisje uitgenodigd, ten overstaan van allen, op de bank plaats te nemen. Een daverend applaus en het flitslicht van vele fototoestellen volgde.

Mooi besluit van het project, waaraan ook in de plaatselijke pers voldoende aandacht werd besteed.

Als altijd vergt zo'n project veel inspanning van velen, maar de voldoening was groot.

Community Service op zijn best!

C:\Users\Ron Westdijk\Documents\Rotary\Website\Oude Website\rotarydiemen.nl\httpdocs\bankartikel_1.jpg

C:\Users\Ron Westdijk\Documents\Rotary\Website\Oude Website\rotarydiemen.nl\httpdocs\bankartikel_2.jpg