© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
6e editie Haringparty Dronten op donderdag 22 juni 2023
Klik hier voor meer informatie...
Rotaryclub Dronten doneert 22 Shelterboxen
aan slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië
Orkest Koninklijke Luchtmacht in Dronten
Groot succes!!!
Rotaryclub Dronten knapt bankjes op
voor Woonzorgcentrum De Regenboog
"Samen werken met water": Een symposium over jij en water
Donderdag 20 april 2023
Rotary helpt met verplaatsen jeu-de-boulesbanen
Twee nieuwe banen naast het MFG in Biddinghuizen
Rotaryleden helpen klussen bij Flevo-Scouts
Mooie nieuwe vuurplaats als resultaat
Waterspeelplaats Kruizemunt Dronten
Een initiatief van Rotaryclub Dronten

Welkom op de internetsite van Rotaryclub Dronten

Rotary Community Fonds

Stichting Community Fonds Rotaryclub Dronten is gelieerd aan Rotaryclub Dronten, een serviceorganisatie die deel uitmaakt van de internationale Rotary-organisatie. De leden van Rotaryclub Dronten verlenen op verschillende manieren steun aan sociaal maatschappelijke doelen zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Wat Rotary is en wat Rotary wil, zijn in haar ruim 100-jarig bestaan op heel veel wijzen en in vele toonaarden verwoord. Maar de volgende omschrijving komt goed overeen met de hedendaagse rol die ze wil vervullen:

''Rotary beoogt in het maatschappelijke leven, in het leven van alle dag, van doodgewone mensen iets te brengen van hetgeen we allemaal bezitten en dat is het vermogen iets in de samenleving te stimuleren.”

Het woord stimuleren betekent impliciet dat we als Rotaryclub Dronten de medemens willen dienen en dan vooral bij zaken waarin de geïnstitutionaliseerde maatschappij van heden niet of in onvoldoende mate voorziet.

Onderstaand het verslag van het Community Fonds over het clubjaar 2021-2022.

Verslag 2021-2022

"Samen werken met water"

Waterschap Zuiderzeeland en gemeente Dronten werken samen met partners in de regio om maatregelen te nemen tegen wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. Klimaatadaptatie heet dat. Tijdens het symposium ‘Samen werken met water’ dat Rotaryclub Dronten op 20 april 2023 organiseerde, hoorden ruim 80 belangstellenden  welke plannen er zijn en kreeg je praktische tips voor thuis of op het bedrijf. Inleiders die avond waren:

Lazise Hillebregt, wethouder gemeente Dronten

Gemeente Dronten bouwt aan een robuuste water- en groenrijke leefomgeving voor mens, plant en dier. Welke kaders zijn daarbij van toepassing en wat kunnen we zelf doen bij het gebruik en opvang van water? 

Hetty Klavers, Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland

Ons watersysteem loopt tegen de grenzen van het huidige gebruik aan. Het is daardoor steeds moeilijker om schoon water, voldoende water én veilige dijken te garanderen. Waterschap Zuiderzeeland werkt aan toekomstig waterbeheer dat past bij ontwikkelingen die op ons afkomen. Dijkgraaf Hetty Klavers legt uit wat nodig is en wat dat van ons vraagt. 

Anne Jan Zwart, directeur Ecomunitypark Oosterwolde

Bedrijventerrein Ecomunitypark in Oosterwolde is een ecologisch werklandschap. Bebouwing en natuur zijn in balans. In 2022 werd het park uitgeroepen tot het meest klimaat adaptieve en natuur inclusieve bedrijventerrein van Nederland. Het kennis- en congrescentrum Biosintrum op het park, bestaat voor 80% uit biobased materialen. 

Haringparty Dronten

Donderdag 16 juni 2022 was het dan eindelijk zover, het 5-jarig jubileum van de Haringparty Dronten op het terras van De Rede van Dronten op het Meerpaalplein. Met een kleine 800 bezoekers, prachtig weer en een uitstekende sfeer kan je zeggen dat het een geslaagd netwerk evenement voor ondernemend Flevoland was.

De haring ontbrak uiteraard niet. Daarnaast nog een schoolbus met lokale patat, een paardenkar met lokaal bier, goede koffie en een mooie verscheidenheid aan andere versnaperingen. Kortom genoeg om een goed gesprek te hebben met bekenden en nieuwe mensen te ontmoeten.

De veiling van het eerste Haringvaatje kwam goed op gang en bracht ruim €12.000,-- op. Met dank aan alle bieders.

De opbrengst van de Dronter Haringparty gaat onder andere naar het Geert Popkema Jeugdfonds, een initiatief van Rotaryclub Dronten. Het fonds dat lokale en internationale initiatieven ondersteunt voor jeugd tot 21 jaar, op het gebied van cultuur, sport, educatie, muziek en maatschappij.

Op donderdag 22 juni 2023 organiseert Rotaryclub Dronten de 6e editie van de Haringparty Dronten. Wellicht overweegt u om dit evenement te sponsoren. Dat kan...neem hiervoor contact op met onze sponsorcommissie.

Voor meer informatie...

ROTARYCLUB DRONTEN: ACTIEF EN MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN