Be a gift to the world!

Rotaryclub Eindhoven-Welschap

Welkom op de homepage van Rotaryclub Eindhoven-Welschap

De Rotaryclub Eindhoven-Welschap is opgericht 24 april 2010 en bestaat anno 2016 uit 24 leden

De club draagt volop bij aan nationale en internationale projecten en heeft als motto:

        "Wij zijn aan zet"

De leden zijn mensen die graag iets willen betekenen voor de samenleving en gebruiken hun netwerken voor de gemeenschap.

Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Wij vinden het belangrijk dat van zoveel mogelijk beroepsgroepen er iemand vertegenwoordigd is,want als men een project van de grond wil tillen, is expertise op verschillende terreinen erg zinvol.

Onze projecten zijn veelzijdig en omvatten naast het inzamelen van fondsen voor goede doelen en kleine noden vooral eigen bijdragen aan onderwijs (Vrijwilligersacademie Eindhoven) en cultuur (Stichting Matthäus Passion Oirschot-de Kempen).

De ethische norm bij het zakendoen is de pijler van Rotary, vervat in de "Four Way Test".


De bindende factor tussen de leden is de vriendschap.

De leden komen wekelijks dinsdag bij elkaar in Hotel Parkzicht Alberdingk Thijmlaan 18 Eindhoven voor een inspirerend programma dat aanvangt 18.30 uur en is afgelopen omstreeks 20.30 uur.

four way test

laatste nieuws

Zondag 19 maart 2017 is de aftrap van Zing NL in Eindhoven in Pand P.Een zing-zondagmiddag voor statushouders, expats, asielzoekers die Nederlands als tweede taal hebben en die beter willen spreken en begrijpenJackeline Tullenaar, lid van RC Eindhoven Welschap, is een van de organisatoren. Toegang en deelname is gratis. Iedereen is welkom, ook de Nederlandstaligen. Aanmelden kan via Facebook of via een mailtje naar zing.eindhoven@gmail.com De tweede zing NL middag is 21 mei.


meer info

Sociaal Fonds

Stichting Sociaal Fonds Rotaryclub Eindhoven-Welschap.

De stichting heeft ten doel bij te bijdragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

lees meer