© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting

Stichting Community Service Rotary Club Eindhoven-Zuid

KvK-nr: 41091820
RSIN: 816703681

Bestuur

Voorzitter: dhr. T.M. van Doorne
Secretaris: mw. C.H.C.M. Legdeur BA (e-mail: secretaris (at) rotary-eindhoven-zuid.nl)
Penningmeester: dhr. ir. G.J. Koning

Doelstelling

Bijdragen tot de verwezelijking van het dienstideaal van Rotary International door zonder winstoogmerk verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan activiteiten, organisaties en instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings veband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleid

  • plannen te ontwikkelen voor de besteding van de binnengekomen gelden in de Stichting
  • plannen te initiëren voor fundraising-activiteiten ten behoeve van community-serviceprojecten

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen enkele beloning.

Financiële verantwoording

Clubjaar 2022-2023 (Standaard formulier ANBI)

Clubjaar 2021-2022

Clubjaar 2020-2021

Clubjaar 2019-2020

Clubjaar 2018-2019