© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

De Gonny Jongmans Lezing

De Gonnie Jongmans Award krijgt een vervolg: de Gonnie Jongmans Lezing:

Gonnie Jongmans-Liedekerken overleed helaas in augustus 2006 op 54-jarige leeftijd. Zij was een empathische en charmante persoonlijkheid voor eenieder met wie zij in aanraking kwam. Daarnaast was zij arts en medisch milieukundige, de eerste in Limburg, van de eerste lichting in Nederland.

Een pionier, die samen met enkele collegae uit andere provincies, haar geheel nieuwe vakgebied en medische beroep grotendeels nog zelf moest ontwikkelen en praktische inhoud moest geven. 

In haar professie was zij zeer bijzonder, waarbij zij zich inzette om overheden en bedrijven bewust te maken van de effecten van (hun) handelen op mensen, natuur en milieu. Zij was zo geïnvolveerd in haar vakgebied, dat zij zelf haar kennis op hoog academisch niveau bracht met een promotie aan de Universiteit van Aken en deze kennis ook overdroeg aan studenten van diverse opleidingsinstituten, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Naast deze wetenschappelijke prestaties was haar grote kracht, dat zij op een betrokken en rustige, maar bovenal deskundige manier wist te communiceren met burgers die plotseling geconfronteerd werden met dreigende gezondheidseffecten in hun leef- en werkomgeving en zich daarbij zorgen maakten om de gezondheid van henzelf, die van hun kinderen en om de natuur. Informeren, adviseren, voorlichting geven aan gemeentebesturen, bewoners, groepen burgers, bij nacht en ontij ter plekke aanwezig zijn bij milieucalamiteiten, samenwerken met andere hulpverleners en met het openbaar bestuur, communiceren met de media, daarin was zij sterk en onvermoeibaar. 

Zij was op haar gebied een autoriteit die in binnen- en buitenland zeer werd gekend en gewaardeerd.

Gonnie was ook privé nauw verbonden met milieu en natuur.

Uit waardering voor haar maatschappelijke betekenis, uit respect voor haar als vriendin binnen Rotary

alsmede ter ere van en ter nagedachtenis aan haar eerste voorzitter, medeoprichter en Paul Harris Fellow, werd in de periode 2008 tot en met 2018 door de Rotaryclub Elsloo-Maaskant jaarlijks een prijs uitgereikt die haar naam droeg: de Dr. Gonnie Jongmans-Liedekerken Award.

Deze Award, bestaande uit een geldprijs en een glazen kunstwerk van Maria Bemelmans, waarvan het ontwerp nauw verband hield met het winnende project, had tot doel om bijzondere activiteiten, projecten of werkzaamheden die een positieve bijdrage leverden aan gezondheid, milieu en natuur, onder de aandacht te brengen van een breder publiek. 

Rotary Club Elsoo-Maakant heeft ingaande 2019 besloten de Gonnie Jongmans Award om te zetten in de Gonnie Jongmans Lezing.

Jaarlijks zal op een bijzondere bijeenkomst van onze Club voor leden, partners en genodigden een lezing worden gegeven door een persoon die zijn of haar sporen heeft verdiend op het gebied van gezondheid, milieu en natuur.

Wij denken met deze nieuwe invulling een passende vorm gevonden te hebben om de herinnering aan Gonnie Jongmans en haar talrijke belangrijke bijdragen aan een gezonde leefomgeving in stand te houden.

Wij hopen dat de Gonnie Jongmans Lezing zal bijdragen aan een brede bewustwording van de onlosmakelijke relatie tussen gezondheid, milieu, natuur en de mens.