Els van Sloun, voorzitter voor het clubjaar 2018-2019,
heet u van harte welkom op de website van Rotary club Elsloo-Maaskant

Programma

Programma RC Elsloo (onder het voorbehoud van wijzigingen):

Februari 2019

06        Voordracht: Lindsay Paffen over haar deelname aan de RYLA nov/dec 2018. Lindsay heeft deelgenomen via een opgave door RC Elsloo.

            Zie ook: https://www.rotary.org/en/our-programs/rotary-youth-leadership-awards

13        Voordracht: Gedeputeerde Mackus op uitnodiging van Ron Theuns met als thema Het belang van Provinciale Staten c.a.

20        Op uitnodiging van Fred van der Ent: Mariet Mulders over ‘Stichting Vrienden van Amp Pipal’, een stichting die medische zorg invult in Nepal. Zie ook: https://www.vriendenvanamppipal.com

23        Rotary International 114 jaar (1ste bijeenkomst 23 febr 1905 in Chicago)

27        Voordracht: Ivo Goergen

Maart 2019

06        Bijeenkomst zonder programma (Carnaval)

13        Voordracht: Marlies Goldsmits

20        Clubzaken

23        PETS in Nijmegen

26        Beroepenmarkt Graaf Huyn (Jacques Scheres namens RC Elsloo betrokken bij de uitvoering)

27        Voordracht: Lex Gulikers

April 2019

03        Voordracht: Inge van Hilten

07        Rommelmarkt MECC

10        Voordracht: Marcel Hissel

17        Voordracht: John Jasper

24        Voordracht: Kitty de Jonge