© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Algemene informatie over de Stichting

STICHTING ROTARY EN SAMENLEVING

Algemene gegevens

RSIN / fiscaal nummer

8135.33.570

Kamer van Koophandel

41019976

Contact

De Scheper 5

7841 GJ SLEEN

Onbezoldigde bestuurders

·

Voorzitter, mr. W.H. Bussink, (21-10-1960), miv 1-07-2014, gezamenlijk bevoegd.

·

Secretaris, dhr. K. Koopstra, (24-09-1964), miv 1-07-2014, gezamenlijk bevoegd.

·

Penningmeester, mr. W.A. Hartman, (29-07-1971), miv 30-12-2015, gezamenlijk bevoegd.

·

Lid, W. Melenberg, (31-05-1957), miv 19-09-2022, gezamenlijk bevoegd.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: het ontwikkelen en bevorderen van activiteiten ter verbetering van de levensomstandigheden van mensen die zulks nodig hebben, het daartoe bijeenbrengen van gelden en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

Algemene uitgangspunten

·

Eén van de doelstellingen van Stichting Rotary en Samenleving is het opsporen van noden en gebreken in de samenleving, nationaal en internationaal, en door middel van fondswerving projecten realiseren waarmee deze noden verlicht of bestreden kunnen worden.

·

De gebieden waarbinnen gewerkt wordt variëren van gezondheidszorg, hulp aan onderontwikkelde of achtergebleven gebieden, hulp na rampen, tot het bevorderen van geletterdheid en onderwijs, in ruime zin.

·

De fondsen van de Stichting zijn afkomstig uit een jaarlijkse bijdrage van de leden van Rotaryclub Emmen ‘t Loo en uit de opbrengsten van Fundraising door de leden van deze Rotaryclub.

·

Daarnaast kunnen derden (particulieren of sponsoren) schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten aan de Stichting verstrekken.

Procedures

·

De Commissie Community Service van de Rotaryclub Emmen ’t Loo selecteert een aantal “Goede Doelen” die door deze Commissie en door de leden van de club zijn aangebracht.

·

De Commissie toetst deze doelen aan hun bestemming: er dient humanitaire hulp gegeven te worden, zonder enige commerciële belang.

·

De hieruit geselecteerde doelen worden voorgelegd aan het bestuur van Stichting Rotary en Samenleving, dat vervolgens een besluit neemt over de doelen die in aanmerking komen voor een bijdrage.

·

Na uitvoering en betaling van fondsen aan één van de “Goede Doelen” zijn alle bestedingen vastgelegd in de boekhouding van de penningmeester van Stichting Rotary en Samenleving.

Beleidsplan 2022-2023

Op voordracht van (Commissie Community Service van de) Rotaryclub Emmen ’t Loo heeft het bestuur van Stichting Rotary en samenleving de volgende bestedingsdoelen geselecteerd:

·

Kerstdiner cliënten voedselbank;

·

Realisering van micro-projecten in Burundi (in samenwerking met de Rotaryclub Greven);

·

Steunen van de Sinterklaasactie van Humanitas;

·

Kerstballenactie Wapadera met de gezamenlijke Rotary Clubs uit Emmen

·

Interculturele artistieke activiteit;

·

Daarnaast wordt financieel bijgedragen aan de Rotary Foundation;

·

Voorts kan incidenteel en ad hoc een aantal andere doelen worden gesteund.

Uitgeoefende activiteiten 2021-2021
Ten behoeve van Stichting Rotary en Samenleving:

Is het educatie project De Missie georganiseerd voor schoolkinderen in Emmen, een bijdrage geleverd aan Stichting De Leeuw Kyiv voor hulpgoederen aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, Stichting Grote Kerk Cultureel en aan Humanitas.

Zijn gelden bijeengebracht met een jaarlijkse wijnactie, het bemannen van een stand op Koningsdag, een Running Diner en gemeentelijke subsidies.

Financiële verantwoording 2021-2022

Staat van herkomst en bestedingen

Inkomsten

2021-2022

2020-2021

 

Bijdragen leden RC Emmen ’t Loo

-

50

Opbrengst wijnactie

6.930

6.775

Wapadera kerstballen

25

-

Subsidie educatieproject De Missie

5.500

-

District Grant Inloophuis Cosis

-

1.221

Koningsdag

605

-

Klootschieten Pieter en Willem

-

180

Running Diner

125

-

 

 

 

TOTAAL

13.185

8.047

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

Rotary Foundation

-1.000

- 1.000

Inkoop wijnactie

-3.558

-3.592

Stichting Cosis (Inloophuis)

-

-3.720

Humanitas

-

-3.250

Terugbetaling subsidie 75 jaar vrijheid

-15.000

-

Educatie project De Missie

-3.453

-

Terugbetaling subsidie De Missie

-2.046

-

Stichting De Leeuw Kyiv

-1.550

-

Stichting Grote Kerk Cultureel

-250

-

Bankkosten

-164

- 158

 

 

 

TOTAAL

-27.021

-11.720

 

 

 

SALDO INKOMSTEN EN UITGAVEN

-13.836

-3.673

 

 

 

RENTE BATEN EN KOSTEN

2

2

Balans per 30 juni 2022

Activa

30 juni 2022

1 juli 2021

 

 

 

Rekening-cour. NL32RABO0104467703

8.310

7.142

Spaarrekening NL48RABO1012707806

5.004

20.002

Vorderingen

-

-

 

 

 

TOTAAL

13.310

27.144

 

 

 

Passiva

 

 

Eigen vermogen

8.310

7.894

 

 

 

Rotary Foundation

1.000

1.000

Wapadera kerstballen

4.000

-

Humanitas

-

3.250

Subsidie 75 jaar vrijheid

-

15.000

 

 

 

TOTAAL

13.310

27.144