Wij zijn op zoek naar nieuwe leden !

Rotary Ermelo Putten

Welkom bij Rotary Ermelo-Putten
Nieuw leden?
Hoewel Rotary regels kent voor het uitnodigen van kandidaatleden en het toetreden tot een club, is het zeker mogelijk dat belangstellenden zelf kenbaar maken lid te willen worden van een Rotaryclub.
Als u in Ermelo of Putten woont en u bent geïnteresseerd in een lidmaatschap, kunt u dat kenbaar maken via een persoonlijk contact bij de club of door contact te zoeken met onze club. (zie Clubinformatie)
De Rotaryclub streeft naar diversiteit onder de leden. We streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij. Onze club kent zowel mannelijke als vrouwelijke leden in de leeftijd variërend van 35 tot 75 jaar. Uw kandidatuur wordt aan de clubleden voorgelegd. Bij positieve reacties krijgt u de gelegenheid te toetsen of de Rotaryclub Ermelo-Putten  u past door middel van deelname in 2 van onze twee wekelijkse club-avonden.
U beslist daarna of u verder met ons wilt gaan waarna in de 3e bijeenkomst uw inauguratie kan plaatsvinden. Facebook:
Maandbrief gouveneur