Stichting Steunfonds Rotaryclub Ermelo-Putten

Stichting steunfonds Rotaryclub Ermelo-Putten

Fiscaal nummer: 816659916

Contactgegevens:

Dhr. G.J. Angenent

Hoorneweg 17a

3881 NK Putten

Bestuurssamenstelling 2019-2020:

mw drs. T.J. van Goethem-Wiersma, voorzitter

mw drs. P. Menzel-de Groot, secretaris

dhr drs. G.J. Angenent M.A., penningmeester

De stichting steunfonds Rotary Club Ermelo-Putten is opgericht in 1982.

In de oprichtingsakte wordt in artikel 2 aangegeven, dat het doel is fondsen te verwerven, teneinde materiële steun te verlenen tot het lenigen van -al dan niet individuele- noden, in die gevallen, waarin dat naar het oordeel van het bestuur wenselijk is.

Artikel 3:

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door

-

subsidies en donaties

-

schenkingen, erfstellingen en donaties

-

alle andere verkrijgingen en baten

Artikel 4, lid 5

-

de leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Werkwijze:

Zoals de naam van de stichting reeds aangeeft is er een sterke verwevenheid met de Rotaryclub Ermelo-Putten. Zowel in de vaststelling van de doelen als ook het ontwikkelen van activiteiten om gelden te verwerven neemt de club en dan met name de leden, die de ‘communityservice’ als aandachtsgebied hebben een centrale plaats in. Dit heeft er in 2018 toe geleid, dat er een gift naar de actie End Polio Now is gegaan. Ook is veel energie gestoken in een succesvolle editie van de Motary 2018. Dat is een motortoertocht voor het goede doel die sinds 1992 jaarlijks in samenwerking met de VMTC (Veluwse Motor Tour Club; www.vmtc.nl ) wordt georganiseerd. In 2018 heeft de Motary het mooie bedrag van € 13.000 opgeleverd voor Friends Indeed, een project van coördinatoren en leerlingen van het Corlaer College. Hiermee kunnen zij kansarme kinderen met een beperking in Oost-India helpen met orthopedische en andere hulpmiddelen, zodat zij naar school kunnen en daarmee een betere toekomst krijgen. De financiële afhandeling van de Motary vindt sinds 2017 plaats binnen de speciaal voor dat doel opgerichte stichting VMTC-Rotary die in 2016 (net als het steunfonds) de status van ANBI heeft gekregen.


Ook in 2019 is een Motary gereden. Het bestuur van de Stichting VMTC-Rotary heeft besloten de opbrengst van de 28e Motary op 25 mei 2019 te doneren aan stichting Bio voor de aanschaf van douchebad-wagens, een actieve lift en hoog-laag verzorgingsbedden.