© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service RCG

Stichting Community Service RCG

Statutaire naam

Stichting Community Service
Rotary Club Geleen

 

ANBI status

RSIN

14073462

Dd inschrijving

27 mei 2002

Rekeningnummer

NL67 INGB 0009429542

Bestuur

Bestuur vertegenwoordiging:

·

de heer Rob Atsma

·

de heer Guus Bücker

·

de heer Richard van der Naald

.

Missie

Bijdragen aan verbetering van levensomstandigheden van kansarme medemensen in de lokale gemeenschap van Geleen, Beek en omstreken, alsmede door middel van (deel)financiering bijdragen aan projecten in binnen- en buitenland die dit doel beogen. Dit alles door inzet en bijdragen van de clubleden van Rotary Club Geleen.

.

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel het werven van fondsen ten behoeve van de financiering van ideële doelen die een eenmalig, dan wel langdurige karakter hebben. Het betreft zowel regionale, nationale als internationale doelen.

.

Contactgegevens

Stichting Community Service Rotary Club Geleen

Postadres: Bemelerweg 300, 6226 NE Maastricht.

Telefoonnr.: 06-52162475

E-mail adres: gbucker@ziggo.nl

.

Goede doelen die door ons worden gesteund

.

Jaarverslag

.

.