nieuwsbrief april 2019

Deze maand vraag ik aandacht voor Shelterbox en Rotary Doctors. Beide organisaties zijn zelfstandig, maar sterk verbonden aan Rotary.

ShelterBox zet zich wereldwijd in voor slachtoffers van natuurrampen en conflicten. Het gaat dan om het verschaffen van een (tijdelijk) thuis en aanvullende middelen. De Nederlandse tak van deze organisatie bestaat nu 10 jaar, een jubileum! Kenmerkend voor de hulp in de eerste jaren was de groene container met daarin een tent en hulpgoederen. Tegenwoordig worden ook ShelterKits beschikbaar gesteld. Daarin zitten gereedschap en materialen om verwoeste huizen weer op te bouwen. Zo kan beter maatwerk worden geleverd. Voor meer informatie ga je naar www.shelterbox.nl.

 

Rotary Doctors is een andere jubilaris (25 jaar). Oorspronkelijk zorgden zij voor het uitzenden van medische professionals naar landen waar dat nodig was. Die tijd ligt achter ons. Zij werken nu aan het opleiden van lokale artsen, tandartsen en verpleegkundigen in diezelfde landen, waarbij de focus ligt op de Hoorn van Afrika. Alleen in noodgevallen wordt mee gedokterd. Dit aangepaste beleid is naar mijn idee een goede keus. Zie ook www.rotarydoctors.nl.

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund

Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier