© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over onze club

Over ons

Rotaryclub Gorinchem-Merwede

Rotaryclub Gorinchem-Merwede is opgericht op 4 januari 1989 en telt 31 leden, mannen en vrouwen afkomstig uit Gorinchem en omstreken, die:

-

het elkaar en anderen leren kennen zien als een kans om te komen tot meer begrip voor en hulp aan de medemens;

-

in hun zakelijk leven maatschappelijk verantwoord willen werken en voor zichzelf een hoge bedrijfsethische norm willen hanteren;

-

hun professionele en persoonlijke kwaliteiten willen inzetten voor een betere wereld

Basisgegevens over onze club

Rotaryclub Gorinchem-Merwede komt elke woensdagavond van 18.30 - 21.00 uur bijeen in de Groote Sociëteit, Eind 26 aan de Lingehaven te Gorinchem. Tijdens deze bijeenkomsten wordt, na het nuttigen van een warme maaltijd, een maatschappelijk thema besproken, een gastspreker uitgenodigd of is er ruimte voor verdieping door de eigen leden. Ook worden er regelmatig andere activiteiten georganiseerd, zoals bezoeken aan culturele instellingen, steden en onze zusterclub in Poperinge (België).

Binnen de club zijn diverse commissies actief, onder meer voor community service, vocational service, cultuur, internationale zaken en jeugd.

Wat is Rotary

ROTARY is een wereldwijd netwerk van serviceclubs, met ruim 33.000 clubs in bijna 200 landen en geografische gebieden. De leden zijn betrokken deelnemers aan het maatschappelijk leven, die vrijwillig hun tijd en talenten inzetten om hun medemensen te steunen.

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk 'Service Above Self'. Dit betekent dat je als Rotarylid bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van serviceprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

Rotary is een netwerk waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten.

Moeder- en Zusterclubs

Onze moederclub is Rotaryclub Gorinchem.

Onze zusterclub is Rotaryclub Poperinge in België. Onze beide club brengen jaarlijks enkele malen wederzijdse bezoeken en houden elkaar op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen.