© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Speelgoedactie 2023
Speelgoedactie
Rotary Youth Exchange
Rotary Youth Exchange
29-4-1022 Klokkenstoel officieel in gebruik genomen
Klokkenstoelproject
HAVENDAG
DISCON 1610
Lees verder
Rotary Magazine
Lees het magazine
Jaarthema 2023 - 2024
Lees verder
100 jaar Rotary in Nederland
Bekijk het filmpje van D1610

Welkom bij Rotaryclub Gorinchem-Merwede

Wie zijn wij?

Rotaryclub Gorinchem-Merwede is opgericht op 4 januari 1989 en telt 30 leden, mannen en vrouwen uit Gorinchem en omstreken, die:

-         tot meer begrip voor de medemens willen komen door elkaar en anderen te leren kennen

-        imaatschappelijk verantwoord willen leven en werken, en 

-        hun professionele en persoonlijke kwaliteiten willen inzetten voor een betere wereld.

Wij komen elke woensdagavond van 18.30 - 21.00 uur bij elkaar een in de Groote Sociëteit, Eind 26 aan de Lingehaven te Gorinchem. Wij dineren samen en bespreken daarna een maatschappelijk thema, al dan niet met een gastspreker. Regelmatig is er ruimte voor verdieping door de eigen leden. Daarnaast organiseren we andere activiteiten, zoals bedrijfsbezoeken, bezoeken aan culturele instellingen, steden en onze zusterclub in Poperinge (België).

Binnen de club zijn diverse commissies actief, onder meer voor community service, vocational service, cultuur, internationale zaken en jeugd.

Lees meer

ROTARY: IETS VOOR JOU?

Heb je wel eens gedacht over het lidmaatschap van een Rotaryclub? Je kunt je daarvoor aanmelden – wij verwelkomen graag nieuwe leden die actief willen bijdragen.

Maar wat is Rotary eigenlijk?

Rotary is een netwerk van ruim 33.000 clubs wereldwijd. De leden zijn betrokken deelnemers aan het maatschappelijk leven, die vrijwillig hun tijd en talenten inzetten om hun medemensen te steunen.

Rotarylid zijn betekent dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving. Niet alleen door het mede opzetten van serviceprojecten, maar ook door je (vak-)kennis ter beschikking te stellen.

Ter inspiratie van de clubs is er een jaarlijks wisselend jaarthema. Dit jaar is dat ‘Create hope in the world’.

Rotaryclub Gorinchem-Merwede

Woon en/of werk je in of in de omgeving van Gorinchem, dan is onze club misschien wat voor jou.

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar ons secretariaat. Elk jaar hebben we wel een open avond die je kunt bijwonen om een indruk te krijgen van wie we zijn en wat we doen.  En je kunt alvast onze Facebook-pagina gaan volgen.

Rotary

Door iets met elkaar in groepsverband te ondernemen kom je dichter bij elkaar. Service verlenen is daarbij zowel doel als middel.