© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Speelgoedactie 2022
29-4-1022 Klokkenstoel officieel in gebruik genomen
Klokkenstoelproject
HAVENDAG
Rotary Magazine
lees hier
jaarthema 2023 - 2024
klik hier voor een toelichting
100 jaar Rotary in Nederland
bekijk hier het filmpje van D 1610
jaarthema 2022 - 2023
klik hier voor een toelichting

Welkom bij Rotaryclub Gorinchem-Merwede

November 2022:
Sinterklaascadeaus ingezameld voor Gorcumse minimagezinnen

Op zaterdag 19 november hielpen de leden van Rotary Gorinchem - Merwede om speelgoed, cadeaus en donaties in te zamelen bij diverse winkelcentra in Gorinchem. De leden waren herkenbaar aanwezig bij drie marktkramen bij de winkelcentra Piazza, Nieuw Dalem en Hoog Dalem. Ook was vooraf een donatie van een speelgoedhandelaar bij de Speelgoedbank afgeleverd.

Deze actie sluit goed aan bij de doelstelling van Rotary om iets te betekenen voor de samenleving. Juist in deze tijden kan Sinterklaas wel wat extra hulp gebruiken om zo veel mogelijk kinderen alsnog thuis een leuk feest te bezorgen. Rotary Gorinchem-Merwede is dankbaar voor iedereen die speelgoed heeft gebracht of een donatie heeft gedaan.

2019-2020: Project klokkenstoel

Project klokkenstoel

In het clubjaar 2019-2020 maakte Rotaryclub Gorinchem-Merwede zich sterk voor de realisatie van een klassieke, vrijstaande klokkenstoel Buiten de Waterpoort in Gorinchem.

Met dit project werd een prachtige bestemming gevonden voor de historische luidklok die in 1581 is gemaakt en eeuwenlang als brandklok in de Grote Toren heeft gehangen. Sinds 1965 was de klok in bruikleen bij de Exoduskerk 

Daarbij werkten wij samen met het Gorcumse Omnia College en met restauratiedeskundige Bernard Siera.

Meer informatie

Rotary

Door iets met elkaar in groepsverband te ondernemen kom je dichter bij elkaar. Service verlenen is daarbij zowel doel als middel.