Een nieuwe toepassing voor de historische luidklok uit de Grote Toren