Wie zijn wij?

De leden van Rotary Club Gouda zijn mannen en vrouwen met diverse zakelijke, publieke en maatschappelijke functies in de lokale gemeenschap. We zijn sterk betrokken bij de maatschappij en willen bijdragen aan een goede samenleving en een aantrekkelijke stad Gouda. We investeren in goede doelen en in onderlinge vriendschap. De club telt momenteel 35 leden.

Rotary Club Gouda werd in 1927 opgericht en is een onderdeel van het wereldwijde Rotary International netwerk. Rotary International telt 530 districten in 200 landen en geografische gebieden. Over heel de wereld zijn er ongeveer 32.000 clubs met in totaal ruim 1,2 miljoen leden. Het doel van Rotary is het aanmoedigen van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een open samenleving, waardige ondernemingsgeest en respectvolle persoonlijke relaties.

Bijeenkomsten

Lunch

Rotary Club Gouda komt iedere woensdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 bijeen in Sociëteit de Reünie, Oosthaven 19 te Gouda. Onder het genot van een lunch praten de leden elkaar bij over ontwikkelingen in de zakelijke en persoonlijke sfeer. Vaak is er een interne of externe spreker die vanuit de eigen expertise een actueel onderwerp belicht Omdat de club zo divers is samengesteld, komt een breed scala van onderwerpen aan bod. Leden waarderen verbreding van hun netwerk en een diepere kijk op de actualiteiten nog het meest aan hun lidmaatschap van Rotary.

Firesides

Eenmaal per jaar, meestal in de winter, komen we in groepjes van ongeveer zes bij iemand thuis. We praten dan over een actueel thema maar ook over het reilen en zeilen van de club. Deze avonden zijn erg gezellig en een prima manier om elkaar nog beter te leren kennen.

Bedrijfsbezoeken

Een paar keer per jaar bezoeken we een bedrijf voor een interessante rondleiding. Soms is dat het bedrijf van een van onze leden.

Jaarfeest en Kerstdiner

Het jaarfeest is meestal in juni met een buitenactiviteit. Het Kerstdiner vindt uiteraard in december plaats. Voor deze bijeenkomsten worden de partners van de leden ook uitgenodigd.

Acties

Fundraising
We organiseren een aantal malen per jaar een actie om geld in te zamelen voor goede doelen. Het goede doel is van te voren bekend. Het geld gaat bij voorkeur naar initiatieven in Gouda, maar er zijn ook buitenlandse bestemmingen bij zoals waterprojecten in Afrika.