© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Heuvelland Studiefonds

ROTARY HEUVELLAND STUDIEFONDS

Presentatie Heuvelland Studiefonds bij de diploma uitreiking van het Sophianum.

Rotary Heuvelland Studiefonds

(een initiatief van de Rotaryclub Gulpen Heuvelland*)

Doel: financiële ondersteuning van studenten gedurende een bepaalde fase van hun studie, teneinde een buitenlandse stage mogelijk te maken.

Doelgroep: 19 - 27jarigen die een opleiding hebben afgerond aan het Sophianum en die met een middelbare- of hogere beroeps- dan wel universitaire opleiding bezig zijn. Je opleiding duurt langer dan 1 jaar. Je hebt een Nederlands paspoort of een verblijfsvergunning (van type II, III, IV of V).

Wat verwachten wij van jou?:

  • In houding en gedrag positief staan tegenover Rotary**.
  • Rotary zichtbaar maken en laten zien waar ze voor staat. Bijvoorbeeld tijdens Global Exploration, O&O lessen, samen met mentoren of stagebegeleiders in het buitenland, gastcolleges etc.
  • RC Gulpen-Heuvelland  wil graag een stageverslag ontvangen; verder moet je bereid zijn een presentatie te verzorgen voor de RC Gulpen Heuvelland om op die manier je stage-ervaringen met de leden te delen (ouders kunnen hierbij worden uitgenodigd).

*  Sinds 1-7-2022 is onze club van naam gewijzigd, voorheen Rotaryclub Gulpen-Vaals 

** Rotary is s ’werelds grootste humanitaire serviceorganisatie. Wij zijn een divers, wereldwijd netwerk van professionals en mensen die vanuit hun verantwoordelijkheden in bedrijfsleven en samenleving, relevante maatschappelijke problemen aanpakken om levens te veranderen en goodwill en vrede te scheppen in binnen- en buitenland. De 1,2 miljoen leden van Rotary zijn actief in 34.000 clubs in meer dan 200 landen. Zie voor meer informatie: www.rotary.nl

Criteria:

  • Het studiefonds geeft geen bijdragen voor levensonderhoud of voor het aflossen van leningen, maar alleen voor studiekosten en/of reiskosten. Krijg je al studiefinanciering van de overheid dan moet je die eerst uitgeven aan je studie.
  • Voor studenten die samenwerken met een schooldecaan of maatschappelijk werk instanties zijn er wellicht buiten het studiefonds nog andere opties (bijvoorbeeld via het netwerk van Rotary). Ook kan dit worden meegenomen/meegewogen in de toekenning van een bijdrage uit het studiefonds.
  •  Het stageplan moet passen in je studie en in het verlengde van je opleiding liggen en aanvullend zijn op je studie. Vereist de opleiding dat de student een stage loopt in het buitenland? Zo ja, welke eisen stelt de opleiding aan zo'n stage?
  • Je buitenlandse stage start niet eerder dan 1 juli 2019.
  • De stage dient in het derde of vierde studiejaar plaats te vinden. (N.B.: je kunt niet met terugwerkende kracht een aanvraag indienen)
  •  Familieleden van Rotarians in de 1ste en 2de graad kunnen geen beroep op het fonds doen.

Beschikbare gelden:

Een bedrag van maximaal € 1000 per student/stage.

Het is belangrijk HOE je een aanvraag indient.

Lees eerst nog eens goed de voorwaarden/ criteria van het Rotary Heuvelland Studiefonds zoals hiervoor beschreven. Twijfel je, mail dan eerst met de RC Gulpen-Heuvelland om je vragen te stellen. Twijfel je nóg, probeer het dan gewoon. Wie niet waagt die niet wint.

Checklist:

Maak je brief persoonlijk. Algemene, slordig gekopieerde brieven/emails werken niet. Let goed op de juiste spelling en adressering en welke overige zaken je in je brief vermeldt. Welke opleiding ben je gaan volgen na het verlaten van het Sophianum in 20__.

Houdt het helder en kort. Beschrijf in je brief beknopt en duidelijk wie je bent, waarom je je tot het Rotary Heuvelland Studiefonds richt en voor welke stage/bedrag je steun vraagt. Je motivatie om de buitenlandse stage te gaan lopen. Hierbij hoort een omschrijving van de verwachtingen van zo'n stage (bijvoorbeeld: Wat denk ik ervan te leren? Wat denk ik te hebben aan deze ervaring (professioneel en persoonlijk))?

Maak een reële begroting (je geschatte kosten en baten). Noem niet alleen de uitgaven maar ook je inkomsten. Meldt als je ook via een ander fonds gelden ontvangt. Laat zien wat je zelf bijdraagt en welke inspanning je daarvoor levert. Maak duidelijk welk bedrag je tekortkomt.

Laat weten of je nog andere fondsen/mogelijkheden hebt benaderd/overwogen.

Denk aan je eigen (adres)gegevens en plaats je handtekening.

Tenslotte:

Je aanvraag moet de RC Gulpen Heuvelland uiterlijk 3 maanden voordat je stage aanvangt hebben bereikt.

Info@rotary-gulpen-heuvelland.com