© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bericht van voorzitter Ernst-Jan Gras

De  voorzitter  voor het Rotary jaar 2023-2024 is Ernst-Jan Gras en hij stelt zich hierbij wat uitgebreider voor:

Ik heb de prachtige uitdaging om dit verenigingsjaar voorzitter te zijn van onze Rotaryclub Haarzuylens. Een hechte club die 50 jaar bestaat. Een club waar ik mij inmiddels 5 jaar thuis voel. Een club waar men lief en leed op integere wijze kan delen en waar met dezelfde vertrouwelijkheid ook (zakelijke) dilemma`s besproken worden. Een club waar wij van elkaar willen leren, maar dan wel in een ongedwongen sfeer. Waar gezelligheid regelmatig op de eerste plaats komt en met die gezelligheid een hoop energie loskomt waarmee wij ons samen inzetten voor fondsenwerving en (veelal lokale) goede doelen.

Ik woon met mijn gezin in Vleuten. Ook in het voorzitterschap wil ik geen vastgeroeste indruk maken. Verandering is voor mij geen doel, maar waar mogelijkheden tot verbeteringen zich aanbieden wil ik deze een serieuze kans geven. Zeker als deze de doelstellingen van de Rotary ten goede komen.

Soms zijn veranderingen zelfs noodzakelijk. Zo heeft de lockdown heeft van onze Rotaryclub veel aanpassingen gevraagd. Onze acties en vaste evenementen konden niet doorgaan en wij waren gedwongen af te wijken van vaste gebruiken zoals onze wekelijkse clubmeeting. De digitale alternatieven van Teams en Zoom zijn praktisch gebleken, maar de vriendschap en gezelligheid hebben wij erg gemist. Nu de coronaproblematiek beheersbaar lijkt kunnen wij weer samenkomen, gasten ontvangen en weer breder in actie komen.

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat niet uitsluitend corona ons tot aanpassingen dwingt. De klimaatverandering is een feit en vraagt om aandacht. De grote gevolgen voor mens, natuur en milieu kunnen leiden tot problemen zoals voedsel- en drinkwatertekorten en de samenleving zal rekening moeten houden met de opvang van klimaatvluchtelingen voor zover wij hier zelf de voeten droog kunnen houden. Dergelijke dreigingen lijken ons gedrag tot op heden niet te beïnvloeden terwijl wij ons en wel terdege bewust zijn. 

Ik hoop op een bijzonder mooi jaar met veel aandacht voor het klimaat en kritische discussies daarover en natuurlijk mooie activiteiten waarmee wij ons voor goede doelen kunnen inzetten. Naar mijn mening dienen wij als Rotaryclub na te gaan wat wij zowel persoonlijk als in groepsverband in kunnen betekenen. Ik verheug mij deze uitdagingen aan te gaan!