© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI-status Stichting Community Service

Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

NAW gegevens:

Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

Professor Asserlaan 23

2105 TK Heemstede

Fiscale gegevens:

RSIN / fiscaal nummer: 803518134

Bestuur:

Voorzitter:

Hans Volberda

Penningmeester:

Peter Kwant

Bestuurslid:

Susanne IJsenbrandt

Bezoldigingsbeleid:

Bovenstaande bestuurders zijn onbezoldigd.

Doelstellingen:

·

De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

·

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettelijk geoorloofde middelen die de stichting ten doel staan.

Beleidsplan:

In een clubjaar zijn de activiteiten van Community Service doorgaans gericht op:

·

Geld genereren voor goede doelen in binnen- en/of buitenland;

·

Handen-uit-de-mouwen activiteiten voor een goed doel.

Activiteiten 2020-2021:

In dit clubjaar zijn reeds de volgende activiteiten georganiseerd c.q. gepland:

·

Golftoernooi, 9 oktober 2020;

·

Sinterklaas Blijf-van-mijn-lijf huis, 1 december 2020

Financiële gegevens:

Jaarrekening van de Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede 2019-2020