Frans Gijzels Stichting

Aanvraagformulier donatie Frans Gijzels Stichting
Dit volledig ingevulde aanvraagformulier (incl eventuele toelichtende stukken) digitaal versturen naar de secretaris van de Frans Gijzels Stichting op mailadres johan.esquina@gmail.com.
Tijdens de eerstvolgende vergadering van de Frans Gijzels Stichting wordt deze aanvraag behandeld.
Wat doet de Frans Gijzels Stichting?
Dit document bevat algemen informatie over de Frans Gijzels Stichting
Beleidsplan Frans Gijzels Stichting
Dit bestand bevat de meest recente informatie over het beleid van de Frans Gijzels Stichting
Begroting Frans Gijzels Stichting 2020
In dit bestand vindt u de begroting van de Frans Gijzels Stichting voor het betreffende jaar
Jaarverslag 2019
Betreft bestand met activiteiten van de Frans Gijzels Stichting in het betreffende jaar
Financieel jaaroverzicht 2019
Betreft bestand mbt de financiele gegevens van de Frans Gijzels Stichting over het betreffende jaar
Rapport kascommissie 2019
Dit bestand bevat het rapport van de kascommissie over het betreffende jaar
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2018
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2018
Rapport kascommissie 2018
Rapport kascommissie 2018
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2017
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2017
Rapport kascommissie 2017
Rapport kascommissie 2017
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2016
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2016
Rapport Kascommissie 2016
Rapport kascommissie 2016
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2015
Rapport Kascommissie 2015
Rapport Kascommissie 2015
Jaarverslag-rekening 2014
Rapport kascommissie 2014
Rapport kascommissie 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2013
Rapport Kascommissie 2013
Rapport Kascommissie
Jaarverslag-rekening 2012
Rapport Kascommissie 2012
Rapport Kascommissie 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2010
Rapport Kascommissie 2010
Rapport Kascommissie
Bijdrage van Rotaryleden
Leden van Rotary Club Heerlen doneren jaarlijks aan de Frans Gijzels Stichting waardoor goede doelen in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage.
Eerdere besturen van de Frans Gijzels Stichting
Hier vindt u een overzicht van eerdere besturen van de Frans Gijzels Stichting.