Frans Gijzels Stichting

Aanvraagformulier donatie van Frans Gijzels Stichting
Dit is het aanvraagformulier dat u (volledig ingevuld) moet sturen naar de secretaris van de Frans Gijzels Stichting via mailadres johan.esquina@gmail.com na downloaden vanuit deze website.
Alléén volledig ingevulde ontvangen formulieren worden in behandeling genomen tijdens de vergaderingen van de Frans Gijzels Stichting.
Wat doet de Frans Gijzels Stichting?
Beleid Frans Gijzels Stichting 2020
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2018
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2018
Rapport kascommissie 2018
Rapport kascommissie 2018
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2017
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2017
Rapport kascommissie 2017
Rapport kascommissie 2017
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2016
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2016
Rapport Kascommissie 2016
Rapport kascommissie 2016
Jaarverslag incl financieel overzicht FGS 2015
Rapport Kascommissie 2015
Rapport Kascommissie 2015
Jaarverslag-rekening 2014
Rapport kascommissie 2014
Rapport kascommissie 2014
Jaarverslag 2013
Rapport Kascommissie 2013
Rapport Kascommissie
Jaarverslag-rekening 2012
Rapport Kascommissie 2012
Rapport Kascommissie 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Rapport Kascommissie 2010
Rapport Kascommissie
Bijdrage van Rotaryleden
Leden van Rotary Heerlen doneren jaarlijks aan de Frans Gijzels Stichting waardoor goede doelen op een bijdrage kunnen rekenen.
Eerdere besturen van de Frans Gijzels Stichting
Hier vindt u een overzicht van eerdere besturen van de Frans Gijzels Stichting.