© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bijdrage van Rotaryleden

Bijdrage van Rotaryleden aan Frans Gijzelsstichting

Van leden van de RC Heerlen wordt verwacht dat zij, in het kader van de CommunityService gedachte van de club, jaarlijks een financiële bijdrage leveren aan de Frans Gijzels Stichting.

De belastingdienst heeft de Frans Gijzels Stichting gekwalificeerd als "algemeen nut beogende instelling" (ANBI). Donaties aan de FGS op basis van een zgn ‘Lijfrente akte’ zijn daardoor volledig aftrekbaar voor de NL inkomstenbelasting. De belastingdienst heeft de eis laten vallen dat voor dergelijke periodieke giften een notariële akte nodig is. Bestaande aktes behouden hun geldigheid gedurende de daarin opgenomen periode. Maar vanaf 2014 volstaat een directe overeenkomst tussen de schenker, en de FGS, de ontvanger. De belastingdienst heeft een model voor zo’n overeenkomst opgesteld. Indien u prijs stelt op het opmaken van zo’n overeenkomst, wordt u verzocht contact op te nemen met de penningmeester van de FGS.