2018-07-04, Bestuurswissel

Onze nieuwe voorzitter Hans de Wit neemt op 4 juli aanstaande de voorzittershamer van Harry Geerlings over.