Welkom op de website van Rotaryclub Hengelo-Driene

De Club

Rotaryclub Hengelo-Driene is opgericht op 15 januari 1969 en heeft momenteel 48 leden verdeeld over 44 classificaties (beroepsgroepen).

De leden komen elke woensdagmiddag van 12.30 - 14.00 uur bij elkaar. De inloop is vanaf 12.00 uur.

 

Vaste plaats van samenkomst is buitenplaats “De Houtmaat”, Houtmaatweg 9, 7556 PC Hengelo. tel.: 074-2918112

 

Het jaarthema van onze club is :

Bijdragen aan het verbeteren van levenskwaliteit

 

Anno 2016 worden we geconfronteerd met een toenemende mate van complexiteit van de samenleving. Met een centrale overheid die zich terugtrekt en een regionale overheid die kampt met een tekort aan middelen en expertise. Hierdoor verminderen of verdwijnen voorzieningen en sociale vangnetten. Deze periode focussen wij op regionale en lokale projecten. Een tweede uitdaging is het aantrekken van nieuwe clubleden, met name het vergroten van de betrokkenheid en het behouden van deze leden met hun kennis en kunde (boeien en binden).

Activiteiten

Wij zijn een actieve club. We beschikken naast deze site over een eigen Facebookpagina en Twitter-account waarop u onze activiteiten kunt volgen. Daarnaast hebben we voor twee grote projecten van onze club een eigen website.


Rotary streetsoccertoernooi

In navolging van onze Oldenzaalse collega's organiseren we sinds 2014 jaarlijks een streetsoccertoernooi voor leerlingen van het basisonderwijs. Wij organiseren het indoortoernooi begin februari in Hangar 11 op het evenemententerrein van Vliegveld Twenthe. Dit filmpje geeft een impressie.

Bij het Rotary Streetsoccer toernooi gaat het om Fair Play. Respect voor elkaar en iedereen kan meedoen. Naast prijzen voor de winnaars van de wedstrijden wordt er dan ook per categorie een Fair Play Award uitgereikt aan het meest sportieve team. En alle deelnemers krijgen een presentje.

Via sponsoring halen we ook geld binnen voor het Jeugdsportfonds Hengelo-Borne. Dit fonds heeft als doelstelling om kinderen te helpen die in gezinnen leven waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. 

 

Samen voor Taal

Laaggeletterdheid is een van de thema's waarvoor Rotary Nederland zich inzet. Wij doen dat in Hengelo. Op verzoek van de gemeente Hengelo vervult onze Rotary Club een coördinerende rol en is vanuit onze club de Stichting Samen voor Taal opgezet om regie te kunnen voeren ten aanzien van alle initiatieven voor het terugdringen van laaggeletterdheid, fondsen te werven en de netwerk communicatie ten aanzien van het thema te kunnen intensiveren.