Hartelijk welkom op de website van Rotary in Nederland

Heeft Rotary toekomst?

December is een maand van contemplatie en terugkijken. De eerste helft van het Rotaryjaar zit er al weer op. Ik heb als gouverneur de afgelopen maanden vijftig Rotaryclubs bezocht en ben erg geimponeerd geraakt door de geweldige inzet en energie van de clubs. Het was overal Rotary Helpt Mensen en dat was hard nodig want onze economie mag dan het afgelopen jaar met 2% gegroeid zijn en onze welvaart mag ruim boven het Europese gemiddelde liggen, 660.000 Nederlanders leven langdurig beneden de armoede grens. Zolang deze situatie blijft bestaan speelt Rotary in Nederland een rol. Het werk van al die clubs verdient het om genoemd en zichtbaar gemaakt te worden. Vandaar dat het gouverneursberaad besloten heeft om via grote reclameborden langs de autowegen de boodschap Rotaryhelpt.nl te verspreiden. Die zichtbaarheid is nodig om ook in de toekomst mensen te blijven helpen. 

Louwrens Hacquebord, Gouverneur 2016-2017
District 1590 Noordoost-NederlandWEBINARS

webinar

Rotary in Nederland organiseert met enige regelmaat webinars over interessante onderwerpen voor de Nederlandse Rotarians.

Op 20 juni 2016 was er gelegenheid een uitvoerige toelichting te volgen op de mogelijkheid van synchroniseren van LeAd (de online beschikbare ledenadministratie) met MyRotary.

Synchronisatie & LeAd
(voor clubbestuurders)

 

Alle webinars zijn ook als “herhaling” beschikbaar op deze pagina

 

 

lees verder
Rotary Helpt