Hartelijk welkom op de website van Rotary in Nederland

Over bezieling ...

Hoe het gezegd wordt of gevraagd: daar zit het verschil. Wat bezielt je! Met een uitroepteken, om verbazing kenbaar te maken. Dan mag je ook de vraag stellen. Wat bezielt je? Er moet wel van bezieling sprake zijn om gouverneur te willen zijn. Natuurlijk, de basis - Rotarian zijn – is er al. 

Rotarian worden spreekt steeds meer jonge mensen aan. Het afgelopen jaar meldden zich verscheidenen via de Rotary websites. Ik ging met ze in gesprek. Een jonge vrouw vertelde: ‘Volop leven, met mijn werk bezig en toen werd ik ernstig ziek. En nu? Ik ben er nog of liever beter!’ Rotary kwam ‘toevallig’ voorbij; nu hoort ze erbij. In deze vakantietijd vliegen we letterlijk naar alle uithoeken van de wereld. Ik zit op een bankje in een Moskovisch klooster. Ademloos volg ik de zorgvuldige handelingen van een kleine vrouw, zo sober gekleed. Ze blaast de kleine kaarsstompjes uit, verzamelt ze en zet er voorzichtig lange, dunne kaarsen voor terug. Dan gaat ze ook op een bankje zitten en met gevouwen handen kijkt ze roerloos voor zich uit. Drie mensen in hun eigen leven met hun bezieling. Vraag maar naar de mijne. Of liever, bevraag elkaar maar eens! 

Hetty Deinum, gouverneur D 1580 Noord-Holland
Met vooral OOG voor Jeugd! 

WEBINARS

webinar

Rotary in Nederland organiseert met enige regelmaat webinars over interessante onderwerpen voor de Nederlandse Rotarians.

Op 20 juni 2016 was er gelegenheid een uitvoerige toelichting te volgen op de mogelijkheid van synchroniseren van LeAd (de online beschikbare ledenadministratie) met MyRotary.

Synchronisatie & LeAd
(voor clubbestuurders)

 

Alle webinars zijn ook als “herhaling” beschikbaar op deze pagina

 

 

lees verder
shop