© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Het 6T Project nader toegelicht / Hans en Stephanie van Leerdam

Oktober 2019

Presentatie van het 6T project in Nakuru, Kenia

6T - > 6 doelstellingen:

1. TANKS

Het hoofddoel is om drinkwatertanks met een inhoud van 10.000 liter te bouwen in de buurt van de huizen, op zo’n manier dat regenwater wordt opgevangen via de golfplaten daken en via een pijp naar de tank wordt geleid.

Rotary Club Hoorn doet haar uiterste best om zoveel mogelijk sponsors te vinden, die een of meer tanks per sponsor sponseren. Oorspronkelijk was een gift van € 400 nodig, later voor € 444 per tank. Sponsoren kunnen zijn: particulieren, Rotary Clubs en andere serviceclubs, Ngo’s, parochies, scholen, bedrijven, sportclubs, enz. Ondersteuning van internationale organisaties zoals bijvoorbeeld de Rotary Foundation waaraan alle Rotarians wereldwijd bijdragen, is natuurlijk ook welkom. Met andere woorden: een sponsor kan iedereen zijn!

De totale projectkosten van een tank liggen nu rond de € 900, dus de bijdrage van de sponsor is bijna de helft van de kosten. Elke tank is een waterproject op zich, enkel op een andere plaats met verschillende mensen. De constructie wordt geleid door Rotary Club Nakuru, met de hulp van de leden van het faciliterende team en de R.C.C.s (Rotary Community Corps), waarvan de vrouwen die de tank ontvangen lid zijn.

De Rotary Club zorgt voor de levering van bijvoorbeeld cement, betonstaal, pijpen en goten, enz. De mensen moeten zelf zorgen voor transport en lokale materialen zoals zand en water. De R.C.C. waarvan de toekomstige eigenaar van de tank lid is betaald € 50. Dat geld is door de jaren heen verzameld door te sparen.

Dus (sponsor) geld wordt nooit rechtstreeks aan de gebruikers overgedragen. De werkzaamheden aan de tank beginnen ook pas als het bedrag is ontvangen door de Rotary. Het resultaat van al deze regelingen is een groot gevoel van eigendom voor de eigenaar en geen corruptie!

2. TOILETS

Een toilet moet worden gebouwd op het terrein van de eigenaar voordat ze kunnen beginnen met het bouwen van de tank. In eerste instantie is dit een latrine, maar door de jaren heen zien we dat er steeds meer verbeteringen worden aangebracht, waaronder bijvoorbeeld doucheruimtes. Het doel van deze vereiste is om de hygiëne in het gebied te verbeteren. Niet alleen de hygiëne van het toilet, maar ook de persoonlijke hygiëne van de eigenaar en de hygiëne van de hele gemeenschap. De R.C.C.'s spelen een centrale rol bij de verspreiding van deze waardevolle kennis. Waardevol, want een betere hygiëne betekent minder ziekten en vervolgens betekent minder ziekten een hogere productiviteit!

3. TREES

Alle gezinnen die een tank ontvangen, moeten minimaal 100 bomen planten. Na de onafhankelijkheid van Kenia in de jaren zestig van de vorige eeuw vond er boskap op zeer grote schaal in de traditionele jungle plaats. Een vrouwenbeweging genaamd "The Green Movement", geleid door de latere minister van Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen en
tevens de eerste zwarte vrouw die de Nobelprijs voor de vrede kreeg, mevrouw Wangari Maathai, had de moed om politici hiervoor verantwoordelijk te houden. Mevrouw Wangari Maathai heeft daar veel voor gevochten in haar eigen politieke werk. Ze deed dit door het opzetten van vrouwenbewegingen zoals The Green Movement. Helaas stierf ze in 2011, maar de bewegingen van deze vrouwen zijn nog steeds erg populair bij de lokale bevolking. Dat enthousiasme werd overgenomen door een van de bedenkers van het 6T-project, John Bekuwa, een lid van de Rotary Club Nakuru. Hij stierf in 2005, maar zijn nalatenschap leeft en blijft groeien.

In dit project zijn nu meer dan 620.000 bomen geplant. Zoals u waarschijnlijk weet, houden de bomen water vast, zorgen voor schaduw en voorkomen erosie van het land. Met andere woorden: 30 Rotarians van Rotary Club Nakuru en 30 Rotarians van Rotary Club Hoorn zijn medeverantwoordelijk voor het planten van meer dan 10.000 bomen per persoon.

4. TRAINING / TEACHING

Trainingen worden gegeven in onderwerpen zoals: het bouwen en onderhouden van tanks, hygiëne en gezondheidszorg, het houden van kleinvee, het verbouwen van groenten en vis, en deelnemen aan de economie. Het opleidings- en onderwijsprogramma is zeer wenselijk voor de lokale bevolking en heeft al veel verbeteringen in hun leven gebracht. De verbeteringen zijn wijdverspreid en divers, zoals: zorg voor de kinderen, onderwijs voor de moeder, landzorg en bemesting, het opzetten van een commerciële activiteit (een winkel, kasbeheer, huishoudbeheer, enz.), goed onderhouden terrein en natuurlijk persoonlijke hygiëne (terugkoppeling naar doelstelling 2). Lesgeven is een essentieel en belangrijk onderdeel van het programma.

5. TABLE BANKING

‘Table banking’ is een vorm van microfinanciering. Het doel is om de vrouwen te leren hoe ze geld moeten gebruiken en verwerken. Voor de actieve deelnemers is dit echt een succesvol programma omdat het ondernemerschap en zakelijk succes op de lange termijn stimuleert. De huidige focus van de Rotary Board en de Watercommissie is het uitbreiden en verder ontwikkelen van deze belangrijke verrijking van het project en de persoonlijke welvaart van de individuele deelnemers.

6. TRANSFORMATION – DE VERANDERING

De echte transformatie is niet alleen het bouwen van de tank. Het is de verbetering van de levensomstandigheden van de deelnemende families op onderwerpen zoals welzijn, gezondheid, kennis en economische omstandigheden.

De resultaten zijn:

Per tank krijgen ongeveer 10 personen - jong en oud - een beter leven

De meisjes krijgen de kans om naar school te gaan

Betere gezondheidszorg, wat leidt tot minder kindersterfte

Meer dan 6.200 tanks zijn gerealiseerd

Meer dan 6.200 toiletten zijn gebouwd en worden nog steeds verbeterd

Meer dan 620.000 bomen zijn geplant

Een wateropslagcapaciteit van meer dan 62.000.000 (62 miljoen) liter drinkwater is gerealiseerd

De wachtlijst bevat nu meer dan 1.000 gezinnen die wachten op een tank

Onthoud: elke tank is een project!

SUPLEMENT

Mogelijke verdere ontwikkelingen:

Stimuleren van de emancipatie van de vrouwen

Nog meer aandacht besteden aan duurzaamheid en veiligheid

Productie van biogasinstallaties

Realisatie van elektriciteit met behulp van zonnetechnologieën in en nabij de huizen, gericht op verlichting en communicatie (zoals radio, tv, computers, opladen van smartphones en internet)

Aardlekschakelaars

Ontwikkeling van waterreservoirs voor landbouw en veeteelt

Meten van de hoeveelheid water in de tank, vanaf buiten de tank

Meten van de waterkwaliteit (mogelijk een meetstation per regio)

Verbetering van de (veiligheid van) vervoersmiddelen (denk ook aan vrouwen die spullen op hun hoofd vervoeren)

Opschaling van de hoeveelheid projecten en de onafhankelijkheid van de R.C.C.’s

Commerciële aspecten van het programma onder het beheer van de R.C.C.’s brengen

Renovatie van de tanks en toiletten

Onderhoud en verdere verbetering van de geplante bomen

Ontwikkeling van gezamenlijke agrarische activiteiten, waaronder de aankoop, verkoop, kwaliteitscontrole, training en nieuwe ontwikkelingen

Njuguna-Hans van Leerdam en Stefanie van Leerdam