© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Clubgegevens

ROTARY CLUB HOORN

Rotary Club Hoorn is een lokale service club van ongeveer 30 mannen en vrouwen die zich vanuit hun verschillende achtergronden en beroepsgroepen willen inzetten voor medemens en maatschappij. De club werd opgericht op 7 januari 1948 en bestaat in 2023 maar liefst 75 jaar. Rotary Club Hoorn is altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden. Mensen die de handen uit de mouwen willen steken of die willen helpen bij de organisatie van projecten waarbij geld wordt ingezameld, waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat.

Heb je interesse? Laat het ons weten via info@rotaryhoorn.nl. Je bent van harte welkom!

VELE ACTIVITEITEN

Naast geregelde spreekbeurten en bedrijfsbezoeken en het faciliteren van internationale uitwisselingen voor inkomende en uitgaande jaarstudenten, heeft de club het leveren van een nuttige bijdrage aan de maatschappij hoog in het vaandel staan. Dat loopt uiteen van financiële bijdragen aan goede doelen en instellingen, tot het inzetten van onze beroepsmatige kennis om medemensen of maatschappelijke instellingen te helpen, bij voorkeur in de regio. Hiertoe worden acties opgezet om geld in te zamelen.

Een aantal van de activiteiten komt regelmatig terug, zoals de gezellige, jaarlijkse Beach Golf Dag (ook als je niet kunt golfen), de periodieke feestelijke filmpremière van bijvoorbeeld de nieuwste James Bond film en de jaarlijks terugkerende “Piet Roele” snertmaaltijd, met overheerlijke snert van 2-sterren kok Constant Fonk. Alle opbrengsten van deze projecten gaat naar een goed doel. Zo heeft de club al kunnen zorgen voor een prachtig watersnood monument in Andijk en voor de ondersteuning van talloze regionale instellingen en stichtingen, zoals het Westfries Museum, Museum van de Twintigste Eeuw, Pleeg- en jeugdzorgboerderij De Essenburg, Verpleeghuis Lindendael, Hospice Dignitas, het Nationaal Ouderenfonds, Respijthuis Alkmaar, Stichting Hoorn helpt Vluchtelingen, Uitje Doen, de Stichting Swim to Fight Cancer Hoorn, Stichting Talent United, Stichting Hoornse Havenconcerten, Warm Thuis en Inloophuis Pisa.

DRINKWATER PROJECT IN KENIA

Het meest aansprekende project van de club is het waterproject in Kenia. Vele personen en bedrijven in de regio hebben daar aan bijgedragen. Onder bezielende leiding van ons clublid Hans van Leerdam zijn inmiddels meer dan 6000 regenwatertanks met filters in de Rift Vallei in Kenia gerealiseerd, waardoor meer dan 6000 groepen van circa 10 mensen van schoon drinkwater kunnen genieten. Het project voorziet er ook in dat er tegelijkertijd bomen worden geplant, sanitaire voorzieningen worden geplaatst en micro-financieringsprojecten worden gestart, waardoor er daadwerkelijk langdurige oplossingen zijn gekomen in de regio aldaar. Het heeft clublid Van Leerdam vele uren gekost en vele eervolle vermeldingen en onderscheidingen van Rotary International opgeleverd. Heb je interesse om dit geweldige project te steunen? Voor slechts € 444 heb je al een watertank. Meer informatie is te verkrijgen via info@rotaryhoorn.nl.

GEVARIEERDE SAMENSTELLING

Het ledental heeft gedurende al die jaren gevarieerd van ruim boven de 50 tot net onder de 30. Er is geen minimum of maximum leeftijd voor leden. De leeftijden van de leden lopen uiteen van eind 30 tot in de 80, wat door de leden als zeer leerzaam wordt ervaren. Verschillende generaties brengen verschillende inzichten aan elkaar over. De verdeling mannen/vrouwen is ongeveer 50/50.

Dat de jeugd de toekomst heeft wordt door de club nadrukkelijk onderschreven. Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van een Hoornse Rotaract club, voor maatschappelijk geëngageerde jongeren in de leeftijd van 18 tot 35.

ONZE 'ELEVATORPITCH'

Rotary Club Hoorn is een enthousiaste groep mensen met verschillende achtergronden en leeftijden, die zich samen inzetten voor medemens en maatschappij, door zelf de handen uit de mouwen te steken en door het organiseren van projecten waarbij de opbrengsten naar goede doelen gaan.