© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Fusie Leidse Rotary Clubs beklonken
RC Leiden actief ten tijde van Covid19 crisis
International Student Exchange Group 2019
Santa Run
5 - 16 augustus 2019
Jeugddorp Leiden
3 octobary
3octobary
Weekend Klas, bezoek aan Kaasboerderij

RC LEIDEN
Opgericht: 11 juni 1926
Bijeenkomst donderdag 12.30u
Grand Café de Burcht
61 leden

Leidse Rotaryfusie: Samen sterker

Rotaryfusie in Leiden: samen sterker

Na een maanden durend zorgvuldig proces van praten, luisteren, onderhandelen en onderzoeken was half juni de kogel door de kerk: ‘moederclub’ Rotary Club Leiden (opgericht in 1926) en ‘dochterclub’ Rotary Club Leiden De Burcht (voorheen Rotary Club Leiden Oost, opgericht in 1968) gaan vanaf i juli 2020 samen verder als Rotary Club Leiden. Birgitt de Boer (afkomstig van RC Leiden De Burcht) en Pieter Gaillard (afkomstig van RC Leiden) hanteren in 2020-2021 samen de voorzittershamer onder het motto: “Samen sterker”. Verjonging, verbreding van de signatuur en grotere slag- en wervingskracht waren de redenen voor de door beide fusiepartners zeer gewenste fusie. RC Leiden verlaat Holiday Inn. Gekozen is voor de lunch op donderdag in Sociëteit De Burcht, met eens in de maand een woensdagavondborrel.

Geen Santa Run wél € 20.000

De Leidse Rotary Santa Run 2020 ging niet door vanwege Covid-19. Om het goede doel (de Voedselbank) dat dit jaar was uitgekozen niet de dupe te laten zijn van het annuleren van de Rotary Santa Run werd alsnog een flinke donatie overgemaakt. Topsponsor van het eerste uur, Bouwbedrijf Burgy, vond dat zeker dit jaar een extra gift op z’n plaats was en maakte 20.000 euro over.  https://leiden.rotarysantarun.nl/ 

3 Octobary aan huis

3octobary buddy's gaan langs op 3 oktober

Net als alle evenementen op 3 oktober kon dit jaar ook het - sinds 2005 georganiseerde - ‘3Octobary-feest in de Lorentzhof’ geen doorgang vinden door Covid-19.

Maar de doelgroep, de zelfstandig wonende ouderen,  wilden we niet vergeten, zeker nu niet, nu het sociale isolement in deze leeftijdscategorie nog heviger aan de orde is.   

De buddy’s van ‘3Octobary’ gingen dit jaar daarom – na een telefoontje vooraf – op 3 oktober bij diverse individuele ouderen langs, op “thuisbezoek” met een pakket kadootjes en een praatje.

Naast een flesje advocaat en een bus spuitslagroom, bevatte het pakket onder meer een zak marsepeinen hutspot, een bakje druiven en een informatieve feestwijzer over 3 oktober.

De reacties waren ontroerend en bevestigden opnieuw dat aandacht geven aan juist deze doelgroep, met als aanleiding deze dag, een waardevolle formule is.