© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Groot Leusdens Dictee

Groot Leusdens Dictee

Kramakkelig

De Taalschool Voila is de grote winnaar geworden van het eerste Groot Leusdens Dictee. Rotaryclub Leusden organiseerde op 22 februari 2023 voor de eerste keer dit fundraise-event en het werd direct een daverend succes. In een stampvol Fort33 zwoegden 120 deelnemers op door burgemeester Gerolf Bouwmeester voorgedragen zinnen als “Wegens de kramakkelige staat werd de laatste tabaksschuur van Leusden in 1978 geamoveerd.” En het resultaat mocht er zijn, in alle opzichten.

Cheque

Paula Bonekamp, voorzitter van Rotaryclub Leusden overhandigde aan Alette Rond van de Taalschool Voila tijdens de prijsuitreiking een cheque van € 9000. Dit prachtige bedrag werd opgebracht door de inschrijfgelden van de deelnemers, vele sponsors uit het lokale bedrijfsleven uit Leusden en donateurs.

Dictee

Maar ook de opstellers van het dictee keken tevreden terug. “Wat nou als er meerdere dictees met nul fouten zijn?”, vroeg José Huurdeman zich vooraf nog wat gespannen af aan mede-opsteller Yvonne Oeben. Maar ook het aantal fouten was een mooi resultaat. Met 9 fouten door de winnaar was het dictee echt wel een serieuze test op ieders spellingskennis. Van het te verwachten przewalskipaard vielen velen niet af, maar “consciëntieus” of “monnikenklooster” waren nochtans vaak te veel van het goede.

Klik hier om het dictee te downloaden.

Winnaars

Het Groot Leusdens Dictee en de Rotary Leusden Taalbokaal is gewonnen door Rein Leentfaar uit Middelburg. De tweede plaats was voor Jeroen van Heemskerck Düker uit Naarden en derde werd Yonina Pullens uit Leusden.

Goede doel: Taalschool Voila in Leusden

De € 9000 gaan naar het Expertisecentrum Taalgroepen van de Leusdense scholenkoepel Voila, kortweg Taalschool Voila. De Taalschool verzorgt intensief onderwijs voor kinderen uit verschillende landen. Op de Taalschool zitten zo’n 75 leerlingen van 4-12 jaar, verdeeld over vijf groepen. Doel van de school is om leerlingen zoveel mogelijk vaardig te maken in de Nederlandse taal, zodat zij na ongeveer een jaar kunnen instromen in het reguliere onderwijs. Deelname aan het reguliere onderwijs is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen integreren in de samenleving.

Maar naast taalonderwijs zijn de opbrengsten van het Groot Leusdens Dictee ook bestemd om andere leuke typische Nederlandse evenementen te bekostigen. Denk aan een bezoekje aan een kinderboerderij of een oud-Hollandse poffertjeskraam op het schoolplein.

Ook een bijdrage aan kostbare leermiddelen, zoals tweetalige boeken, behoort tot de mogelijkheden.

Dank

Rotaryclub Leusden dankt alle vrijwilligers van Fort33, José Huurdeman en Yvonne Oeben, notaris Marcel Magnée, burgemeester Gerolf Bouwmeester, de Coïncidence Band, de sponsors en donateurs en natuurlijk alle deelnemers!!

Rotary Nederland 100 jaar

Rotary Nederland bestaat in 2023 100 jaar en benoemde ‘Onderwijs’ als kernthema van het jubileumjaar. Het Groot Leusdens Dictee sluit daar prachtig op aan.

Foto’s: Frits de Ruig