© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Aanvraagformulier voor een bijdrage uit steunfonds

Aanvraagformulier voor een bijdrage aan een project/activiteit door Rotaryclub Neede

1.

Voor welk project/activiteit wordt de donatie aangevraagd?

 

2.

Korte omschrijving van project/activiteit

 

3.

Wanneer vindt project/activiteit plaats?

 

4.

Wanneer wordt project/activiteit afgesloten?

 

5.

Waarom is steun van Rotaryclub Neede nodig?

 

6.

Vanuit welke organisatie wordt de aanvraag ingediend?

 

7.

Wat is de begroting van project/activiteit?

Graag toelichting in bijlage

 

8.

Wat is de hoogte van de donatie die gevraagd wordt?

 

9.

Zijn er bij andere organisaties donaties/subsidies aangevraagd (welke + hoogte aanvraag)?

 

10.

Op welke manier wordt er verantwoording afgelegd over de besteding van de ontvangen gelden?

 

11.

Geef aan op welke manier project/activiteit voldoet aan gestelde criteria

·

Binding met ons werk- en voedingsgebied

·

Relatie sociale domein

·

Incidenteel karakter

·

Bedoeld voor organisaties/instellingen

 

Contactgegevens aanvrager:

Naam:

 

Straat:

 

Postcode:

 

Plaats:

 

Telefoon:

 

E-mail:

 

Naam organisatie:

 

Bankgegevens organisatie:

 

Datum:

 

Ingevuld aanvraagformulier incl. bijlagenbij voorkeur indienen per mail bij :

Secretariaat Rotary Neede seizoen 2023-2024

t.a.v. Haverkate, B.J.

Lindevoort 16

7157 AL REKKEN

email: bjhaverkate@haverkatejuristen.nl

telefoon: +31 628772019