Stichting Community Service Rotary Club Oldenzaal

St Community Service RC Oldenzaal

De Rotary Club Oldenzaal heeft haar projectactiviteiten en fundraising ondergebracht in de Stichting Community Service Rotaryclub Oldenzaal. Alle activiteiten die de leden verrichten in het kader van fundraising zijn daarmee gescheiden van de overige activiteiten die de vereniging uitoefent. Uiteraard betreft dit ook de financiële kant van de activiteiten.

De openbaarmaking van de jaarstukken als gevolg van de ANBI-status vindt plaats op:

http://www.anbi.nl