Toespraak Marco Bijl oprichtingsvergadering

Door: Marco Bijl (voorzitter RC Purmerend-Weidevenne) | 10/11/2009

Goedenavond en welkom

Goedenavond en welkom Districtsgouveneur Arend Sijpestein, Regiovoorzitter Hans Speckers, Special Representative Diana Bakker, Voorzitter Hans de Wit plus overige bestuursleden van onze moederclub RC Purmerend-Polderland en vertegenwoordigers van de Rotaryclubs Purmerend, Purmerend-Waterland en tot slot Monnickendam. Jammer dat vertegenwoordiging vanuit RC Beets ontbreekt.

Helaas ontbreekt ook Piet Klok die op dit moment in het ziekenhuis ligt omdat hij deze week een heupoperatie heeft ondergaan.

Was het niet zo’n twee jaar geleden dat het idee is ontstaan om in Weidevenne een nieuwe club op te gaan richten? Dit zal zo her en der wel tot enig gemor hebben geleid. Waarom in deze regio een zesde club, terwijl de andere vijf al moeite genoeg hadden om nieuwe leden te interesseren voor de Rotary. En het zou niet verbazen wanneer er mensen zijn geweest die meenden dat een nieuwe club geen bestaansrecht zou hebben!

Maar kijk nu eens! Zoals Diana al eerder aangaf zijn er in ruim een jaar tijd (eerste bijeenkomst 4 november 2008!) inmiddels 20 mensen als aspirant lid aangemeld en staan er nog een aantal mensen ‘te trappelen’ om ook lid te mogen worden. Daarnaast lijkt via onze netwerken er nog voldoende aanwas van leden mogelijk om uit te groeien tot een Rotaryclub met serieuze continuïteit voor de toekomst.

Eigenlijk is dit niet zo verwonderlijk. Weidevenne bestaat alweer ruim 10 jaar en is een volwaardige VINEX locatie geworden (VINEX staat voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een notitie van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1993). De vijf buurten: Hazepolder, Europa, Azie, Amerika en Afrika naderen nu hun volledige voltooiing en er wonen inmiddels ruim 16.000 mensen.

Wisten jullie overigens dat ca. 40% van de bevolking in Weidevenne in de leeftijdsklasse van 30 tot 54 jaar valt. Het is dus niet verwonderlijk dat in onze club er enkele leden zijn die er zowel wonen als werken. En alhoewel er onder ons ook een aantal leden buiten de Weidevenne woonachtig is, kan je terecht stellen dat deze nieuwe club haar roots in deze wijk heeft liggen.

Wat opvalt is dat tot op de dag van vandaag - bijna automatisch - er een verscheidenheid aan classificaties is binnen onze club. Zowel de verzekeringsbranche, medische wereld, vrije beroepen, accountancy als ondernemers zijn vertegenwoordigd. In de komende jaren zullen we blijven streven naar een evenwichtige samenstelling, waarin naast vriendschap ruimte is voor een zo breed mogelijk netwerk waarbinnen de leden hun kennis ten dienste kunnen stellen van de gemeenschap en er veel mogelijkheden komen voor kleine en grootschalige charitatieve en educatieve projecten.

Als eerste voorzitter van deze club in oprichting kan ik me het permitteren om ook een enkele boodschap mee te geven!

Boodschap aan aspirant clubleden

Mijns inziens is het een voorrecht dat wij in staat worden gesteld om deze nieuwe Rotaryclub op te mogen richten. Het voelt dus goed om met zijn allen invulling te geven aan de grondslagen van Rotary. We moeten ons echter realiseren dat het lidmaatschap vrijwillig, maar niet vrijblijvend is!. We zullen bereid moeten zijn iets van onszelf te geven, onze kennis en ervaring ten dienste te stellen van de samenleving en dit praktisch zichtbaar te maken. Naast het opzetten van fundraising projecten betekent dit ook en vooral het ter beschikking stellen van onze kennis, ervaring en - als ik zo om me heen kijk - ook fysieke bijdragen in de vorm van handen uit de mouwen.

De komende maanden zal blijken of het enthousiasme tot nu toe ook omgezet kan worden in ‘groei’. De meest belangrijke vraag voor ieder persoonlijk is daarbij volgens mij: “Waarom ben ik eigenlijk Roterian en welke energie ben ik bereid om hierin te steken?”. We zullen daarom regelmatig gesprekken met elkaar moeten blijven voeren over wat we van elkaar en de club verwachten, continue op zoek moeten blijven naar mogelijkheden om invulling te geven aan de vier avenues (club service,vocational service, community service en international service) én alert blijven op nieuwe leden om het proces van groei van onze startende club nader in te vullen. Het zou toch prachtig zijn als in 2035 enkele van ons bij het 25-jarig bestaan kunnen zeggen: ”Ik was er bij toen de club werd opgericht!”.

Boodschap aan aanwezige niet-clubleden

Ook onze club in oprichting heeft al een aantal keren geworsteld met de vraagstukken die bij een nieuwe organisatievorm horen. Want natúúrlijk hebben wij al bijeenkomsten gehad waarin ‘de Rotary beginselen’ zijn besproken en bediscussieerd. Nog wat schoorvoetend en niet altijd met kennis van zaken omdat de Rotarywereld nieuw is, maar wel met enthousiasme en betrokkenheid. Op basis van huidige maatschappelijke inzichten en persoonlijke situaties zullen we op eigen wijze genieten van onze huidige en toekomstige ‘Rotary ervaring’. Want één ding kunnen we wel alvast stellen: Rotaryclub Weidevenne wil graag binnen de verantwoordelijkheden van het lidmaatschap haar eigen koers varen. De ideeën, genomen beslissingen en eerste activiteiten bewijzen dit. In de komende maanden zullen er daarom concrete resultaten zichtbaar worden, die rechtvaardigen dat we het motto voor ons eerste clubjaar: ‘Met Teamwork er toe doen’, gaan waarmaken!

Logo

Een van de eerste concrete resultaten is jullie misschien al opgevallen, want wij hebben inmiddels een logo! Onze secretaris, Marco Struijlaart is hiervan de geestelijk vader en wij vonden het gepast om vanavond een nadere toelichting op het ontwerp te geven.

Basis midden onderaan is het logo van Rotary International. De ronde vorm stelt de gelijkheid van de leden binnen Rotary (Weidevenne) voor. Beide gekromde balkjes staan voor de gespreide armen van de leden en geven aan dat leden openstaan voor de servicedoelstellingen. Met aan weerszijde de vlakjes die goede doelen voorstellen. De brug is gebaseerd op de Stokkenbrug (de door architect Jord den Hollander in 2000 ontworpen brug die de wijk Weidevenne verbindt met verschillende dijken en poldervelden. En de gekromde lijn symboliseert het brugdek wat staat voor het slaan van bruggen én voor de interactie van mensen. De skyline verbindt de nieuwe wijk en de rijke historie van het 600 jaar oude Purmerend. Afgebeeld zijn het stadhuis en de Koepelkerk als ‘het centrum’ en de moderne architectuur van Weidevenne.

Prachtig vinden jullie niet! Graag een applaus voor ‘de geestelijk vader’

Bereidheid tot samenwerking

Graag noemen we onze bereidheid tot samenwerking met anderen. Uiteraard met onze moederclub, maar wij geloven ook in versterking van elkaars activiteiten met de Rotaryclubs uit onze regio! Waarom met z’n allen het ‘wiel uitvinden’ en niet leren van elkaars programmering! De - soms wat moeilijk gecommuniceerde - verzoeken om financiële bijdragen of te leveren inspanningen hebben bij ons wel al wat vragen opgeroepen, maar we nemen maar aan dat de bestaande clubs daarmee bedoelen dat ze blij zijn met onze komst....!

Diana, men heeft er goed aan gedaan om jouw als Special Representative aan te stellen! Niets ten nadele van Pieter, Kees en Henk, maar wij durven te stellen dat zonder jouw inzet, betrokkenheid en aanstekelijk enthousiasme deze club er niet geweest zou zijn. Zo hebben wij je ook leren kennen, je steekt een hoop energie in meerdere Rotary activiteiten en in dat opzicht kan je een voorbeeld zijn voor velen. Het hoort waarschijnlijk niet bij de ‘rituelen’, maar wij vonden dat we je moesten bedanken en hebben een klein cadeautje voor je gekocht. Het is niet voor dagelijks gebruik want daar is het te breekbaar voor, maar tastbaar en draagbaar op momenten dat het jou uitkomt! Het symboliseert door middel van de vormgeving ‘verbinding’ en - hoewel je nu gewoon weer terug moet keren naar je eigen club - we hopen dat je je in de toekomst ook bij onze club verbonden blijft voelen. Nogmaals dank voor alles!

En Arend, wij weten ook niet of het gebruikelijk is om de District Gouveneur bij dit soort bijeenkomsten een presentje te geven, maar vonden dat het wel mocht.Als dank voor je inzet (en beschouw het ook maar een beetje als waardering voor je rol als DG in het algemeen). Ook voor jou is het de eerste keer in je rol als DG dat je een oprichting meemaakt!

Tot slot

Tot slot wil ik graag een toast uitbrengen op deze nieuwe loot aan de Rotaryboom en iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe club en deze oprichtingsvergadering. We zijn nog niet officieel, daarvoor moeten we eerst door Rotary International (Evanston) worden geaccepteerd. Maar - eigenwijs als we zijn - hebben we ons charterfeest al gepland en wordt er al druk gewerkt aan het programma.

Dat wordt op 30 januari 2010 in de Koepelkerk een grandioze happening voor een prachtig maatschappelijk doel. U bent daar inmiddels door onze chartercommissie al voor benaderd en er volgen ook nog clubbezoeken in de komende weken.

Laten we afsluiten met datgene waarvoor we het uiteraard allemaal doen en wat zo kernachtig wordt omschreven in de lijfspreuk van Rotary: ‘Service above self!’.

Proost!!

Ik dank u voor uw aanwezigheid en aandacht! Hiermee is de oprichtingsvergadering gesloten.