© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Ridderkerk Informatie

Welkom op de website van Rotary club Ridderkerk.

Op deze informatiepagina laten wij u graag kennis maken met onze club, onze leden en onze locatie. Binnen Rotary International is elke club uniek. Het onderscheid zit in een aantal specifieke zaken, die elke club een eigen karakter geven. Dit geldt zeker ook voor de Rotary Ridderkerk.

De club

Rotaryclub Ridderkerk is in 1975 opgericht. Het is een club met geschiedenis, die gekenmerkt wordt door een uitstekende sfeer. Wekelijks komen we op de maandagavond bij elkaar.

Samen met de leden zijn de historie van Rotary Ridderkerk en de daaruit voortgekomen gewoonten belangrijk voor het eigen karakter van onze club. Er heerst een gevoel van saamhorigheid dat niet alleen ontstaat door de wekelijkse clubavonden maar zeker ook door de regelmatige bijeenkomsten en evenementen waarbij de partners van de leden aanwezig zijn.

De leden

Het ledenbestand is gevarieerd en omvat allerlei verschillende beroepsgroepen. De bedoeling is mede om door diversiteit van het ledenbestand een goede afspiegeling te vormen van de maatschappelijke verhoudingen in de directe omgeving van de club.

Al vele jaren hebben wij een ledenaantal dat schommelt rond de veertig leden. Verhoudingsgewijs is dit behoorlijk hoog binnen Rotary. Ook de mate waarin de leden de clubavonden bezoeken stijgt ver uit boven het landelijk gemiddelde. Rotary Ridderkerk is een gezellige club waarvan de leden bovendien graag de handen uit de mouwen steken voor het organiseren van activiteiten voor het goede doel en van andere evenementen.

De locatie

Bij een mooie club met betrokken leden hoort ook een plezierige ambiance voor de clubavonden. Zo’n plek is gevonden in restaurant Ross Lovell te Ridderkerk Rijsoord.

Wekelijks komen we op de maandagavond om 18.00h bij elkaar voor borrel en diner met aansluitend veelal een spreker. De sprekers zijn over het algemeen personen van buitenaf met lezingen over allerlei uiteenlopende onderwerpen. De bijeenkomsten duren tot ca. 20:30h.

Concluderend is Rotary Ridderkerk een club die de schouders zet onder maatschappelijke doelen en die tegelijkertijd wordt gekenmerkt door gezelligheid en saamhorigheid onder de leden. Wilt U meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@rotaryridderkerk.nl