nieuwsbrief november 2019

Rotary en jongeren hebben op veel gebieden contacten met elkaar. Deze contacten zijn van belang om het imago van Rotary te verbeteren en de contacten met nieuwe generaties aan te scherpen.
Om dit onderwerp eens in het zonnetje te zetten heb ik de volgende inventarisatie gemaakt die laat zien welke contactvormen we met jongeren hebben:

-    Interact: via middelbare scholen worden de maatschappelijke waarden van samenwerken voor mens en instelling versterkt. In ons district is Interact een speerpunt. De ontwikkelingen zijn hoopvol.

-    Rotaract: jongeren vanaf 18 jaar werken samen met lokale Rotaryclubs om zich verder te ontwikkelen op velerlei gebied.

-    Rotary Youth Leadership Award: jonge mensen van 18 tot 26 jaar die een weekend lang uitgedaagd worden om hun leiderschapscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Assessoren en Rotaryleden hebben hierin een belangrijke ondersteunende rol.

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund

Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier