Corona nieuwsbrief

De ontwikkelingen na de uitbraak van het Corona virus volgen elkaar snel op. Dit heeft gevolgen voor een aantal bijeenkomsten en evenementen. Hier een update over de stand van zaken in ons district:

– Diverse district bijeenkomsten zijn afgelast, uitgesteld of worden in een ander vorm gegoten.  Daar zal ik verderop in deze extra Nieuwsbrief een overzicht van geven.

– We ontvangen veel vragen over het beleid van Rotary in deze situatie. Daar kan ik helder over  zijn, iedere Rotarian of club neemt zijn/haar verantwoordelijkheid met in acht neming van de landelijke richtlijnen en adviezen van RIVM, overheid en andere deskundigen. Natuurlijk maakt  iedereen uiteindelijk de afweging of je daarin een aanscherping wilt aanbrengen. Voorop staat dat we als Rotarians er alles aan zullen doen om onnodige verspreiding te voorkomen gezien de maatschappelijke ontwrichting die het Corona virus  met zich mee brengt.

– Ten aanzien van de bijeenkomsten die jullie als clubs organiseren, inclusief de reguliere bijeenkomsten, is mijn advies met elkaar de afweging te maken of deze wel of niet door kunnen gaan. Jullie nemen daarvoor de verantwoordelijkheid die ook bij jullie hoort

Lees verder

Steun onze Foundation!

Kies uit de volgende fondsen:

1.     Annual Fund

Hiermee vult u de TRF-districtskas voor de District Grants en Global Grants.

2.     Polio Plus Fund

Hiermee helpt u Polio de wereld uit. 
Uw donatie wordt verdrievoudigd door het Bill en Melinda Gates fonds.

3.     Endowment Fund

Voor legaten met een door u te bepalen doel.

Doneer hier