© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Exchangee

Uitwisselingsstudent zijn…

·

Is alles achterlaten om samen te gaan leven met totaal onbekende;

·

Is ruim twintig personen leren kennen op één dag, om vervolgens alleen maar de naam te herinneren van twee of drie;

·

Is rare dingen proeven en proberen en dan zeggen dat het ‘anders’ smaakt;

·

Is niets begrijpen en willen begrijpen op school;

·

Is lachen om alle grapjes, terwijl je ze niet begrijpt;

·

Is altijd aan alles mee ‘willen’ doen;

·

Is dag in dag uit je camera op zak hebben en foto’s maken van de meest absurde dingen;

·

Is altijd een excuus hebben en overal mee weg komen met de woorden: ‘ik ben een buitenlander’;

·

Is eerst alle scheldwoorden leren voor ‘hoe gaat het?’ en ‘ik heet ....’;

·

Is steeds hetzelfde woord vergeten;

·

Is iedere dag nieuwe dingen leren en ontdekken;

·

Is geld uitgeven aan onnuttige dingen , want: ‘het worden aandenkens’;

·

Is de meest rare dingen missen en waarderen;

·

Is een beetje je eigen taal vergeten;

·

Is dag en nacht denken, emoties tonen, schrijven, luisteren en dromen in een taal die je tot verkort niet kende;

·

Is jezelf realiseren hoeveel (en vooral ook hoe weinig) je eigenlijk weet over je eigen land;

·

Is je trots voelen op je eigen land;

·

Is leren over veel verschillende landen van over de hele wereld (meer dan dat je leert bij aardrijkskunde);

·

Is beseffen dat mensen mensen zijn, maakt niet uit waar ze vandaan komen;

·

Is nog meer waarderen wat je hebt en beseffen dat je daarvan moet genieten;

·

Is dingen ontdekken over anderen en jezelf in een jaar waar je nog nooit over nagedacht hebt;

Een uitwisselingsstudent zijn betekent dit allemaal en nog zoveel meer...

Inbounds

Inbounds zijn de buitenlandse studenten die voor een jaar in ons mooie Nederland terecht zijn gekomen. Elk jaar krijgt de Nederlandse Rotary tussen de 35 en 45 inbounds. Deze inbounds, die gesponsord worden door een club, verblijven gedurende het jaar bij 3 of 4 gastgezinnen.
Voor deze inbounds organiseert Rotex (met behulp van rotaryclubs) verschillende weekenden. Zo hebben we een weekend in Goes, waar we een bezoek brengen aan Neeltje Jans en een dagje gaan zeilen, een weekend in Giethoorn, waar we verschillende activiteiten met ze doen.*

Verder zijn wij als Rotex ook nauw betrokken bij het begeleiden van de inbounds. Wanneer de inbounds ergens mee zitten waar zij liever niet met Rotarians over praten, zijn wij er voor ze met begeleiding en advies.

*Als u als Rotarian ook nog een leuk idee heeft voor een activiteit , en bereidt bent samen te werken met Rotex, om er nog een weekend of activiteit aan toe te voegen, horen wij dat erg graag. U kunt contact opnemen met het rotex bestuur door een mail te sturen naar: rotex@rotaryyep.nl

Outbounds

Outbounds zijn onze Nederlandse studenten, die succesvol de preboundfase hebben “overleefd”. Dit betekent dat deze studenten uitgezonden zijn naar het buitenland, en daar nu een jaar verblijven. De meeste outbounds vertrekken tussen juni en augustus, en komen ook weer tussen juni en augustus terug. De verhalen van deze outbounds staan onder het kopje “Dutchie”. Echter, zijn we met de tijd mee gegaan en hebben we de Dutchie veranderd naar filmpjes die een goede indruk geven van het leven van onze uitwisselingsstudenten. Deze kan je vinden op onze social media, de Facebook & Instagram.

Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Prebounds

Prebounds zijn de studenten die op uitwisseling gaan. Alvorens ze officieel prebounds genoemd mogen worden moeten de studenten een selectiedag en selectieweekend doorlopen. Rotex organiseert met behulp van de MDJC de selectiedag en geeft de prebounds tijdens het selectieweekend veel nuttige informatie om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun jaar in het buitenland. Daarnaast komen er veel Rotex leden een presentatie geven over het land waar zij een geweldig jaar hebben beleeft. Zodat de prebounds zich goed kunnen oriënteren alvorens ze een landenkeuze maken.

Ben jij geïnteresseerd om op uitwisseling te gaan en ook een prebound te worden om vervolgens een geweldig jaar in het buitenland te beleven? Meld je dan nu aan voor de selectiedag via: rotex@rotaryyep.nl

Rebounds

Rebounds zijn alle uitwisselingsstudenten die op uitwisseling zijn geweest en die na een fantastisch jaar in het buitenland weer teruggekeerd zijn in Nederland. Wanneer zij weer in Nederland zijn zij twee jaar lang lid van Rotex en zijn zij aanwezig bij een aantal activiteiten. Rotex leden zijn er ter ondersteuning van het Rotex bestuur om te helpen bij activiteiten voor pre-, out- en inbounds.

Elk jaar zijn er een aantal rebounds die deel uit gaan maken van de actieve Rotex commissies en eventueel later het Rotex bestuur. Zij moeten hiervoor solliciteren en worden gekozen door het zittende bestuur.