Welkom op de website van Rotaryclub Soestdijk

Welkom!

Rotary Club Soestdijk is een van de ruim 33.000 Rotary clubs in de wereld. De club is opgericht in 1993. RC Soestdijk streeft ernaar om een evenwichtig spreiding in beroep (classificatie), man/vrouw verhouding, woonplaats en leeftijd te hebben onder haar leden. Op dit ogenblik telt de RC Soestdijk 35 leden uit Baarn, Soest en Eemnes, varierend in leeftijd van 32 tot 70 jaar

RC Soestdijk komt elke dinsdagavond bijeen van 18.30 - 20.30 uur in restaurant Greenfields in Baarn.

Projecten

Midzomer Dorpsdiner

RC Soestdijk zet zich in voor lokale en internationale doelen, hetzij door het werven van fondsen, hetzij door de handen uit de mouwen te steken.  De bekendste en grootste activiteit van onze club is het Midzomer-dorpsdiner; een diner voor ca 300 mensen in juni op de Brink in Baarn, waarmee geld wordt verzameld voor een lokaal project.

Het Midzomer Dorpsdiner wordt jaarlijks in het weekend rond 21 juni gehouden op De Brink in Baarn. 

In 2020 gaat het MZDD helaas niet door. Wij hopen in 2021 een spetterende lustrumeditie te organiseren!

Programma

Elke dinsdag ontmoeten de clubleden elkaar vanaf 18.30  in een speciale ruimte van het gezellige Greenfields in Baarn. Het programma is dynamisch en interessant en altijd gevuld met onderwerpen die passen bij onze doelstellingen: verrijking, onderlinge fellowship en maatschappelijke betrokkenheid. De elementen van het jaarprogramma zijn:

  • Externe sprekers over hun werk of goede doelen
  • Levensberichten en beroepspraatjes door de eigen leden
  • Avondjes van 6, rolling dinner om de onderlinge band te versterken
  • Bedrijfsbezoeken
  • Clubzaken, waarop het reilen en zeilen binnen de club centraal staat.

Op bijzondere clubavonden worden de partners ook uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. In de zomer is er een “zomerprogramma” met activiteiten zoals klootschieten, een barbecue of een rondleiding.

welkom op de website van Rotaryclub Soestdijk

wilt u meer weten over Rotaryclub Soestdijk, neem gerust contact op