© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Goede doelen Rotary Strabrecht

GOEDE DOELEN ROTARY STRABRECHT

Een van de doelen van Rotary is het dienen van de (lokale) gemeenschap, zowel daadwerkelijk als financieel.

Rotary Strabrecht heeft dit in het recente verleden en heden gerealiseerd door het steunen van een aantal goede doelen op lokaal niveau, maar ook op (inter)nationaal niveau, zoals:

·

113 Zelfmoord preventie:
113 is een onafhankelijke hulplijn voor mensen met suïcidale gedachten, hun naasten en professionals. 113 werkt samen met een aantal GGZ-instellingen in het land. Een van de projecten van GGZ is het project STORM: Strong Teens and Resilient Minds. Het project stimuleert de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en weerbaarheid van jongeren. Dit met als doel om depressie en zelfdoding onder jongeren te voorkomen.

·

Stichting Zorglandgoed ’t Huisven, Heeze:

Deze stichting biedt midden in de natuur op een duurzame manier kleinschalige, zinvolle dagbesteding en trajecten gericht op arbeidsactivering, revalidatie en de aanloop naar re-integratie.

Rotary Strabrecht geeft ’t Huisven in het verleden, maar ook nu nog op diverse manieren steun: actief door mee te werken aan de opbouw van het zorglandgoed als ook met advies over de strategie en financieringsmogelijkheden van het landgoed.

·

Multiculinair Festival, Heeze-Leende-Sterksel:

Dit festival is er op gericht om de ca. 190 erkende vluchtelingen (“statushouders”) uit Heeze -Leende kennis te laten maken met de plaatselijke bevolking door voor hun gerechten uit hun oorspronkelijke land te koken. De lokale bevolking kon daarmee ook kennismaken met de culinaire cultuur van deze vluchtelingen.

Rotary Strabrecht heeft dit Festival een aantal keren zowel daadwerkelijk als financieel gesteund.

·

Kunstsmullen, Heeze-Leende-Sterksel:

Dit is een jaarlijks evenement om jong en oud op laagdrempelige wijze in contact te brengen met verschillende vormen van kunt en cultuur.

Rotary Strabrecht heeft Kunstsmullen een aantal keren vooral financieel gesteund.

·

Stichting Wees Gelukkig, Heeze:

Deze Stichting is er op gericht om jonge kinderen in Nederland, die een vader en/of moeder verloren hebben, het leven te laten genieten door een wens in vervulling te brengen.

Rotary Strabrecht heeft Wees Gelukkig financieel gesteund.

·

Verwenacties, Heeze:

In de coronatijd zijn er in Heeze veel mensen die wegens ziekte, eenzaamheid, financiële problemen of wat dan ook het niet gemakkelijk hebben.

Rotary Strabrecht heeft een groot deel van deze mensen in nauwe samenwerking met de gemeente diverse verwenacties aangeboden, zoals diners en kerstattenties.

·

Het Geheugenhuis, Heeze-Leende-Sterksel:

Het geheugenhuis heeft als doel om patiënten met beginnende dementie te ondersteunen met informatie in een geheugenbibliotheek en hen bij elkaar te brengen op interactieve bijeenkomsten.

Rotary Strabrecht heeft het Geheugenhuis financieel gesteund.

·

Shelterbox, internationaal:

Shelterbox is een internationale organisatie, die mensen, die getroffen zijn door natuurrampen of conflicten, noodhulp en noodonderkomens (shelterboxen) brengt.

Rotary Strabrecht heeft diverse malen Shelterbox financieel gesteund.