© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wat is Rotary

Wat is Rotary

Rotary is een organisatie die leidinggevenden in beroep en/of bedrijf wereldwijd verbindt. Veelal bekleden de leden een min of meer verantwoordelijke functie in het beroepsleven. De leden stellen zich ten doel menselijke hulp te bieden, hoge ethische waarden te bevorderen in alle beroepen en het helpen bouwen van goodwill en vriendschap in de wereld.

De voornaamste doelstelling van Rotary is service, dienstvaardigheid, in de lokale gemeenschap zowel als wereldwijd.

Het Rotarymotto “Service Above Self” (je eigen belang ondergeschikt maken aan de samenleving) weerspiegelt de humanitaire geest van Rotary, een organisatie die meer dan 1,2 miljoen leden in 210 landen telt.

Een hechte kameraadschap tussen Rotarians en lokale en internationale serviceprojecten karakteriseren Rotary door de hele wereld.

Hoe het begon

In 1905 nodigde een jonge advocaat, Paul Harris, in de harde industriestad Chicago, vier vrienden uit voor een bijeenkomst. Een kameraadschappelijke club van zakenlui stond hem voor ogen met als doelstelling de beroepsmoraal te verbeteren en de gemeenschap ten dienst te zijn. Paul Harris maakte zich zorgen over de onverschilligheid en de weinig oprechte wijze van zakendoen. Tegen het einde van het jaar 1905 heeft de club dertig leden. De bijeenkomsten vonden wekelijks plaats bij toerbeurt (“in rotation”) bij één van de leden.

Het initiatief vond snel navolging, in korte tijd neemt het aantal clubs toe.

De naam Rotary komt dus van “bij toerbeurt”, “in rotation”. Eén van de leden stelt voor een wiel als herkenningsteken te gebruiken, de voorloper van het logo van Rotary, dat nu wereldwijd door 1,2 miljoen Rotarians gedragen wordt.

De Nederlander Jan van Tijen welke al zestien jaar in de USA verbleef, werd in 1920 gemachtigd door het hoofdbestuur in Chicago een Rotaryclub in Amsterdam op te richten hetgeen in 1922 hem ook lukte. Rotary Nederland was geboren. 

Organisatie

Rotary International is een wereldwijd netwerk van Rotaryclubs, het hoofdkantoor bevindt zich in de USA.

Rotary Nederland heeft een eigen administratiekantoor.

Rotary heeft een decentrale structuur, met lokale clubs die autonoom zijn met ieder een eigen sfeer en cultuur.

In Nederland bestaan 433 clubs welke bij elkaar ongeveer 20.000 leden tellen. De meeste clubs staan sinds de eind jaren tachtig van de vorige eeuw open voor zowel mannen als vrouwen.

Rotary is niet sektarisch en niet politiek actief.

Organisatie van de club

Het bestaansrecht van Rotary is nauw verweven met streven naar dienstvaardigheid maar daarnaast ook naar vriendschap, kameraadschap, zgn.“fellowship”.

Door wekelijks bij elkaar te komen en vele onderwerpen bespreekbaar te maken d.m.v. inleidingen,  bedrijfsbezoeken en planning en organisatie van projecten probeert een Rotaryclub bovengenoemde zaken na te streven.