© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

rotary-privacy-statement

Privacy statement Rotary Club Vorden-Zutphen
Rotary Club Vorden-Zutphen, gevestigd aan Het Vogelbosje 4, 7251 CA te Vorden (Nederland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rotary Club Vorden-Zutphen
Het Vogelbosje 4, 7251 CA Vorden
T: +31 652570934
E: secretariaatvordenzutphen@gmail.com
W: www.rotary.nl

Drs. R.G. Woltering is de Functionaris Gegevensbescherming van Rotary Club VordenZutphen. Zij is te bereiken via secretariaatvordenzutphen@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rotary Club Vorden-Zutphen verwerkt persoonsgegevens omdat een lid of niet-lid deze zelf aan haar en/of aan Rotary Administratie Nederland verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Lidgegevens
- Titulatuur
- Geslacht
- Voorletters
- Roepnaam
- Achternaam
- Club
- Classificatie
- Geboortedatum
- Naam partner
- Kinderen

• Contactgegevens (privé)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Mobiel telefoonnummer
- Faxnummer
- E-mailadres

• Contactgegevens (werk)
- Bedrijfsnaam
- Functie
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Faxnummer werk
- E-mailadres werk

• (Ere)lidmaatschappen

• Functies binnen onze Rotary Club

• Overige gegevens
- Lidmaatschap
▪ Nationaal nummer Datum: 24-05-2018 Blz. 2 van 3
▪ Internationaal nummer
▪ Paul Harris Fellow: J/N
▪ Aanmaakdatum als lid in LEAD
▪ Naam voordrager
▪ Laatste wijzigingsdatum in LEAD

• Gegevens niet-leden
- Voorletters
- Roepnaam
- Achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

• IBAN rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaatvordenzutphen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Rotary Club Vorden-Zutphen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Clubadministratie
- Aan-en afmelden van leden bij Rotary Administratie Nederland en/of Rotary International
- In- en uitschrijven van functionarissen bij de Kamer van Koophandel
- In- en uitschrijven van gemachtigde functionarissen bij de Rabobank
- Organiseren van events en daarbij uitnodigen van leden en derden
- Op de hoogte houden van leden en derden van clubactiviteiten
- Het kunnen bellen, e-mailen of appen van leden en derden indien noodzakelijk voor clubaangelegenheden
- Het kunnen opstellen en versturen van de facturen voor lidmaatschap, maaltijdbijdrage en deelname aan clubactiviteiten
- Het kunnen afhandelen van betalingen van leden en niet-leden Rotary Club Vorden-Zutphen verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, ten behoeve van inschrijving van functionarissen bij de Kamer van Koophandel en inschrijven van gemachtigden bij de bank.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rotary Club Vorden-Zutphen neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Rotary Club Vorden-Zutphen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, dan wel conform de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rotary Club Vorden-Zutphen verstrekt persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor het uitoefenen van de club (zoals aan- en afmelden leden bij Rotary Administratie Nederland en/of Rotary International, in-en uitschrijven van functionarissen bij de KvK of in- en uitschrijven van gemachtigde functionarissen bij de Rabobank) dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In andere gevallen wordt voor het delen van persoonsgegevens met derden eerst schriftelijk (via e-mail, sms-berichten of what’s app) om uw toestemming gevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het website gedeelte van Rotary Club Vorden-Zutphen, onderdeel van de website van Rotary Nederland, gebruikt cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die bij uw bezoek aan de Rotary website of apps worden meegestuurd naar uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website of App terugsturen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De website van Rotary Nederland gebruikt cookies van Google Analytics. Google Analytics is een gratis dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om Rotary een beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves, teneinde de website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rotary Club Vorden-Zutphen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaatvordenzutphen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek gereageerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rotary Club Vorden-Zutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Rotary Club Vorden-Zutphen op via secretariaatvordenzutphen@gmail.com.