© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service van de Rotary Club Waddinxveen

Doel van de Stichting: De Stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstenideaal der Rotary beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan: jaarlijks worden op ad-hoc basis diverse activiteiten ondernomen en gesteund.

Beloningsbeleid; noch de leden van het bestuur, noch enige andere persoon of instelling ontvangt een beloning.

Uitgevoerde activiteiten: het verwerven van fondsen door allerhande acties en het verstrekken van financiële bijdragen aan lokale, nationale en internationale projecten die binnen de doelstelling van de Stichting vallen.

Financiële verantwoording: de Stichting heeft een gebroken boekjaar (juli-juni). De laatst vastgestelde en goedgekeurde jaarrekening is als bijlage bijgevoegd.

Overige ANBI-gegevens:

Gegevensverstrekking t.b.v. ANBI-status van de Stichting “Community Service van de Rotary Club Waddinxveen”.

Oprichtingsdatum: 20 december 1983

RSIN: 816753088

Contactgegevens: Rigel 12, 2743 MJ Waddinxveen

Bestuurssamenstelling:

Monique Pijls, voorzitter

Andrea Rijsemus, secretaris

Ernst-Jan Hogerbrugge, penningmeester