© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

WAT IS ROTARY?

Doel en missie

Rotary is ‘s werelds oudste organisatie van serviceclubs. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: "Service above Self". Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingsprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis en ervaring. Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd, maar biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke en maatschappelijke leiders. Rotary reikt veel verder dan een lokale club, want elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld. Voor meer informatie over Rotaryprojecten in Nederland: Rotary Helpt
Avenues of Service

De vijf 'Avenues of Service',gebaseerd op het doel van de Rotary, vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop activiteiten van een Rotaryclub zijn gestoeld.
  1. Clubservice
  2. Vocational Service
  3. Community Service
  4. International Service
  5. Youth Service


De Four-Way-Test

Wie lid is van Rotary heeft de gedragscode ‘integriteit in het beroep’ hoog in het vaandel staan. De permanente uitwisseling van informatie over elkaars beroep leidt automatisch tot meer begrip voor elkaar. Een uitstekende voedingsbodem, want samenwerking door kennisuitwisseling in een sfeer van kameraadschap blijkt een formule te zijn die in de praktijk verbluffende resultaten afwerpt. Elk jaar opnieuw worden veel grote en kleine projecten gerealiseerd. Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een praktische leidraad die we als Rotarians hanteren komt tot uiting in vier eenvoudige vragen:

  1. Is het waar?
  2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
  3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
  4. Komt het alle betrokkenen ten goede?
De geschiedenis van Rotary

De eerste lokale Rotary Serviceclub, werd op 23 februari 1905 opgericht in Chicago (Verenigde Staten) door de advocaat Paul Harris en drie vrienden (een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur). Het doel van de Rotaryclub was zeer eenvoudig, met name vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui. Per beroep of functie kon slechts één persoon lid zijn. Dit was het begin van het classificatieprincipe van het lidmaatschap van een Rotaryclub. De naam Rotary komt voort uit het principe dat alle functies tijdelijk (roterend) worden vervuld. Ook rouleerden aanvankelijk de wekelijkse bijeenkomsten over de kantoren van de deelnemers. Uitgaande van dat beginsel worden kandidaten voor het lidmaatschap gevraagd, men kon zich niet aanmelden. De kandidaat dient een waardig en bekwaam vertegenwoordiger van zijn of haar beroep te zijn. In 1923 kwam in Amsterdam de eerste Rotaryclub in Nederland tot stand. Na Amsterdam volgden er vele clubs zodat spoedig Nederland een apart district werd met een eigen gouverneur onder Rotary International. Op 3 september 1980 werd Rotaryclub Walcheren opgericht. Op dit moment heeft Rotaryclub Walcheren ongeveer 40 actieve leden.


Rotary in Nederland

Rotary is een federatie van autonome clubs die allemaal lid zijn van Rotary International (RI). Rotary International is een gedecentraliseerde, platte organisatie bestaande uit 500 districten in 200 landen en geografische gebieden. De organisatie omvat tientallen talen, politieke en sociale structuren, culturen, gewoontes, religies en tradities. Er zijn in totaal ongeveer 34.000 Rotaryclubs met 1,2 miljoen leden. Aan het hoofd staat de President Rotary International, welke wordt bijgestaan door de Board of Directors. Het framework van elke Nederlandse Rotaryclub wordt gevormd door de richtlijnen uit de Standard Club Constitution (SCC) of in andere woorden de Standaardstatuten voor Rotaryclubs in Nederland. Er zijn in Nederland ongeveer 500 clubs met 17.400 Rotarians. Elke Rotaryclub heeft een roulerend clubbestuur, met een voorzitter (Club President), een secretaris (Club Secretary), penningmeester (Club Treasurer) en diverse commissievoorzitters (Club Committee Chairs).