© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
serviceclub van het eerste uur
75 jarig-jubileum project
beheerder van Hoekmanfonds
Bijdrage van €7.500 voor sportclub Only Friends
bedrijfsbezoek
End Plastic Soup
Een tweede hospice voor de Zaanstreek
Wij organiseren fundraising evenementen
Steun voor weeshuis in Kenia

Rotary Club Zaandam zet zich vrijwillig in voor de Zaanstreek

GOED VOOR ELKAAR

Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving. Dat tonen we op verschillende manieren. Op bestuurlijk niveau, door fundraising, maar ook door met prikkers zwerfvuil uit de natuur halen. En dan maken vele handen licht werk. Eén dag in het jaar doen in elk geval alle serviceclubs mee. Dan zijn we als Rotarian iets zichtbaarder.

Wil je ook iets betekenen voor de maatschappij? of voor de plek waar je woont. Hier ontmoet je mensen die met je meedenken en meedoen. En passant krijg je er de kennis en kunde bij die de leden met zich meebrengen. 

VAN ALLE MARKTEN THUIS

Door vanuit zoveel mogelijk functiegebieden van de maatschappij een betrokken leidinggevend persoon op te nemen, houden we voeling met wat er speelt in de omgeving en kan de club daar waar nodig hulp bieden in de vorm van kennis of fundraisingacties. Integriteit staat hoog in het vaandel net als persoonlijke betrokkenheid. 

Ben je nieuwsgierig geworden? We hebben plek voor ondernemende mensen uit de medische zorg, politie, onderwijs, ondernemers met een winkel, een horecabedrijf,  automotive, IT,...

Neem contact met ons op.

ROTARYCLUB ZAANDAM

De rijke historie van deze club voert terug naar voor WOll. Rotary club Zaandam was in 1938 de eerste club in de Zaanstreek en de 30e club in Nederland. En werd opgericht door Anton Verkade. Toen waren het vooral de leidinggevenden van de grote bedrijven die gevraagd werden zich aan te sluiten. De club bood een plek waar men zonder voorbehoud met elkaar van gedachten kon wisselen over bedrijfs- ethische vraagstukken en zo van elkaars kennis en ervaring gebruik kon maken. Kennis die we ook inzetten om de maatschappij te dienen. Dat doen we nog steeds.