© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

VRAAG HIER EEN BIJDRAGE AAN (word formulier)

:::Rotary logo kopie.png

Stichting Community Service Rotary-Club Alphen aan den Rijn

— Aanvraag bijdrage uit Community Service-fonds

Criteria projectondersteuning:

regionaal van opzet — duurzaam van karakter — heeft gemeenschapswaarde —helpt door corona ontstane problemen te verlichten — spreekt groot publiek aan— is zichtbaar, mede door een concrete bijdrage van de aanvrager in de noodzakelijke pr van door Rotary georganiseerde fondsenwervingsacties

Beantwoord svp onderstaande vragen en stuur uw antwoorden naar: Voorzitter Stichting Community Service Rotary-Club Alphen aan den Rijn

(Tip: selecteer en knip onderstaande tekst en plak en bewerk het in een word-document)

Projectnaam:

Aanvrager: Organisatie, stichting, vereniging

Contact via: Naam, adres, website, mailadres, telefoon

Verwacht

resultaat: Geef aan wat het project concreet moet opleveren.

Criteria: Motiveer zo specifiek mogelijk waarom het project aan de gestelde criteria voor projectondersteuning voldoet.
- Waar speelt het in deze regio Gemeente Alphen, Rijn- en Veenstreek ?

- Waarom is het duurzaam ?

- Welke waarde heeft het voor de (sociaal / maatschappelijke) omgeving waarin wij wonen / werken / recreëren ?

- Hoe helpt het project om door corona veroorzaakte problemen te verlichten ?

- Waarom spreekt dit project een groot publiek aan ?

- Wat doet de aanvrager er zelf aan om het project onder de aandacht van het grote publiek / in sociale media te brengen ?

- Hoe is de aanvrager in staat om ook een bijdrage te leveren aan door Rotary-Club Alphen aan den Rijn (RCA) georganiseerde fondsenwervingsactiviteiten ?

Rotary-bijdrage: Geef aan wat de aanvrager van Rotary Club Alphen aan den Rijn verwacht:

- Als materiële bijdrage: welke goederen zou RCA kunnen leveren, wanneer ?

- Als personele bijdrage: in welke vorm zou RCA diensten (als advies of het leggen van contacten) en/of menskracht kunnen leveren, wanneer ?

- Als financiële bijdrage: indien deze verwacht wordt, geef aan welke bedrag in €€’s van RCA verwacht wordt, onderbouw het bedrag door middel van een gespecificeerde projectbegroting, geef ook aan welk deel uit eigen middelen en andere bronnen gedekt worden.

LET OP: RCA geeft voorrang aan aanvragen met een direct concreet resultaat, dat liefst duurzaam is (wanneer het project zich daarvoor leent). In principe komen kosten die gerekend kunnen worden tot de normale / periodiek te begroten verenigingskosten (bijvoorbeeld tbv inhuren kader of onderhoudskosten) niet voor ondersteuning in aanmerking.

Actietermijn: in het lopend of volgend clubjaar?

langer lopend ?

Meer info: Over het project en/of aanvrager, liefst in digitale vorm

RC-contact: Via welke Rotarian kwam het contact met Rotary-Club Alphen tot stand ? Hebt u deze RC-ambassadeur van in’s en out’s van project op hoogte gebracht ?

Datum: