© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotaryclub Amsterdam Minerva

De Rotaryclub Amsterdam Minerva bestaat op dit moment uit 48 leden. We komen elke maandagavond bij elkaar in Restaurant de Bosbaan in Amstelveen. We eten samen, waarna een Rotary-lid of externe spreker een voordracht houdt over een maatschappelijk, sociaal of economisch thema.

De club is op 12 december 1979 opgericht als eerste Amsterdamse avondclub.

Fellowship

De leden van Minerva hebben onderling een sterke band. Er worden door het jaar heen veel leuke evenementen georganiseerd zoals de jaarlijkse fietsdag, de nieuwjaarsbijeenkomst, excursies en wandeltochten.

Minerva Acties

Minerva heeft tot nu toe bijdragen geleverd aan zowel fundraisingacties geïnitieerd door Rotary International als door Rotary Nederland. In eigen land en binnen Amsterdam organiseert en/of ondersteunt Minerva op eigen kracht projecten van grote en kleine omvang.

Stichting Steunfonds

Ten behoeve van community serviceprojecten heeft Minerva de Stichting Steunfonds die het mogelijk maakt gelden te doteren met een fiscaal voordeel. De afgelopen jaren heeft het steunfonds projecten gesteund in India, Senegal en Kenia. Daarnaast heeft het steunfonds geld vrij gemaakt om de slachtoffers van de aardbeving in Nepal bij te staan.

Lidmaatschap

We zijn altijd op zoek naar mensen met een warme binding met Amsterdam, mensen die vanuit hun vakkennis anderen willen helpen, de maatschappij willen versterken en het milieu te verbeteren én bereid zijn daar tijd en energie in te steken. Als je interesse hebt in lidmaatschap, mail dan naar minerva.amsterdam@gmail.com. Meer info staat op deze flyer.