© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Activiteiten RC Amsterdam Minerva

Rotary Amsterdam Minerva organiseert samen met anderen activiteiten en ondersteunt projecten wereldwijd. De belangrijkste projecten van en door Rotary Minerva zijn hieronder toegelicht.

Studiezalen

Stichting Studiezalen biedt een veilige, rustgevende én gezellige plek in de eigen wijk waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Studiezalen helpt met bijles voor vakken als met situaties thuis of in de omgeving waar kinderen/jongeren moeite mee hebben. Het gaat om life coaching, huiswerkbegeleiding en kansen geven om je talent te ontwikkelen. Wij helpen Studiezalen met funding voor de Zomerschool. En we hebben enkele laptops aangeschaft zodat kinderen thuis de lessen kunnen volgen. Zie studiezalen.com

End Plastic Soup

Om meer bewustwording te krijgen over het plastic probleem bij de jeugd, gaan we op 2 juni 2018 met 200 schoolkinderen en enthousiaste Rotarians de grachten schoon vissen op plastic afval. Meerdere keren per jaar maken we stukken park schoon. We doen met met Nederland Schoon, World Cleanupday en de Rotary End Plastic Soup Actiedagen. Zie website Endplasticsoup.nl

By The Ocean We Unite

De toenemende hoeveelheden plastic in de oceaan is een enorm probleem. Elke dag komt er meer bij, en er gaat niets weg. Tenzij we er wat aan doen! Rotaryclub’s in Amsterdam gaan in 2017 – 2018 meer aandacht vragen voor dit probleem. Maar we steunen ook projecten, zoals https://www.bytheoceanweunite.org/

Plastic recycling project Abéné Schoon Dorp

Er bestaat in Abéné en in de omliggende dorpen geen structuur voor het ophalen of recyclen van afval. Daardoor zie je in Abéné en andere dorpen van Senegal overal bergen vol plastic. Mensen weten er geen raad mee. Ze verbranden het of het laten het achter op de dorpsstranden of aan waterlopen totdat vloed en regen het ‘opruimen’. Of het wordt opgeslagen in de open lucht of in tuinen begraven. Deze afvalbergen ontsieren de omgeving en verminderen de toeristische aantrekkelijkheid van het dorp. We helpen de Stichting Bright Future en Decasa met hun werkzaamheden in Abene, door bij te dragen aan de aanschaf van apparatuur om het plastic om te smelten of (schoon) te verbranden. Zie hun website.

Festival Sant’Angelo

Een aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 24 augustus 2017 verwoestende schade aangericht in het midden van Italië. Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de plaats Perugia in het midden van Italië, ongeveer 100 kilometer onder Rome. Theo Doreleijers lid van RC Amsterdam – Minerva heeft samen met lokale mensen een benefietavond georganiseerd om de bevolking van het getroffen dorpje Sant’Angelo een hard onder de riem te steken. Zie http://www.santangelofestival.nl/

De Zorgbus

Dokters van de Wereld helpt ongedocumenteerden met toegang tot eerstelijns zorg. RCMinerva heeft een benefietconcert verzorgd om geld in te zamelen voor de aanschaf van een tweede Zorgbus waarmee Dokters van de Wereld de wijken in kan. Daarnaast adviseert Rotary Minerva bij verdere invulling en uitrol van activiteiten. Zie https://doktersvandewereld.org/

Taalsteunproject

Het (goed) kunnen lezen en schrijven is een belangrijk onderdeel van integratie in de samenleving en een essentiële basisbehoefte om volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij. RCMinerva organiseerde tot medio 2021 het Taalsteunproject waar nieuwe Nederlanders en laaggeletterden individueel en groepsgewijs taalonderwijs krijgen. Zie artikel in Rotarymagazine.

IMC-Weekendschool

Minerva heeft in 2015 voor het eerst meegedaan aan het initiatief IMC-Weekendschool. Bevlogen leden hebben een aantal zondagen les gegeven over hun vakgebied aan kinderen tussen 11 en 13 jaar, in Amsterdam Zuid-Oost. Het idee achter de IMC-Weekendschool is om kinderen uit kans arme milieus extra kansen te bieden en te stimuleren om te gaan studeren. Michiel Nieuwenhuys en Jos van Eldonk, beiden architect, hebben de kinderen over het architectenvak verteld en ze begeleid bij het bouwen van een, op de Zuid-as lijkende, duurzame wolkenkrabberstad. Zie meer info op http://www.imcweekendschool.nl/.